Liikehäiriösairauksien liitto 

Liikehäiriösairauksien liitto ry on ollut valtakunnallinen potilasjärjestö vuodesta 1987. Liiton kohderyhminä ovat liikehäiriösairauksia sairastavat sekä heidän läheisensä. Liikehäiriösairauksia ovat Parkinsonin tauti, Huntingtonin tauti, dystonia, essentiaalinen vapina sekä muut harvinaiset liikehäiriösairaudet.

Liikuntatoiminnan valtakunnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa järjestötoiminnan asiantuntija yhdessä potilas- ja asiantuntijajäsenistä koostuvan liikuntatoimikunnan kanssa. Valtakunnallinen jäsenistön liikuntakysely tuo suunnitteluun mukaan myös jäsenistön näkemykset ja toiveet.

Liikunnan vapaaehtoistoimijat eli paikallisyhdistyksissä toimivat liikuntavastaavat ja kerhojen kerhonliikuttajat organisoivat alueellista liikuntatoimintaa sekä ohjaavat ja innostavat jäsenistöä liikkumaan.

Monipuolinen liikunta on liikehäiriösairauksien hoidossa lääkityksen ohella tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä. Tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä sairastuneille välitetään oman jäsenlehden ja kotisivujen välityksellä.

Liitto järjestää potilasryhmilleen liikunnallisia sopeutumista tukevia kursseja sekä tarjoaa yksilöllistä liikuntaneuvontaa.

Lue lisää liikuntatoiminnasta ja liikunnan vapaaehtoistoimijoista Liikehäiriösairauksien liiton sivustolta.