Hengitysliitto

Hengitysliiton tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Hengitysliitto on ollut valtakunnallinen liikuntajärjestö 1980-luvulta lähtien.

Hengityselimistön tärkein harjoitus on hengästyttävä liikunta. Liikunnalla on todettu olevan monia positiivia vaikutuksia hengityssairaan elämään.

Paikallisissa hengitysyhdistyksissä on säännöllisiä liikuntaryhmiä ja -tapahtumia ja liitto kouluttaa ammatti- ja vertaisliikunnanohjaajia. Jäsenistölle tiedotetaan ajankohtaista liikunta-asioista, muun muassa valtakunnallisen Hengitys-lehden välityksellä. Hengitysliiton tuottamissa monipuolisissa materiaaleissa ja potilasoppaissa on kaikissa otettu liikunta huomioon. Yhteistyötä tehdään tiiviisti muiden järjestöjen, kuntien, lajiliittojen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Myös kaikissa valtakunnallisissa teemapäivissä, kuten Harvinaisten sairauksien päivänä, Kansallisena uniapneapäivänä, Maailman astmapäivänä, Sisäilmasta sairastuneiden päivänä, Lisäaikaa liikunnalle -viikonloppuna ja Maailman keuhkoahtaumatautipäivänä, kannustetaan hengityssairaita ja kaikkia hengitysterveydestään kiinnostuneita liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.

Lue lisää hengityssairaan liikunnasta Hengitysliiton sivustolta.


Liikunnan yhteyshenkilöt

Veera Farin

liikunnan asiantuntija

044 4077020

veera.farin(a)hengitysliitto.fi


Janne Haarala

markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä

050 5224094

janne.haarala(a)hengitysliitto.fi


Hengitysliiton toimisto: Yliopistonkatu 56, 5. krs, 33100 Tampere

Hengitysliiton verkkosivusto