Folkhälsan

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. Folkhälsan grundades 1921 och har i dag omkring 1 400 anställda. Lokalföreningarna har närmare 19 000 frivilligmedlemmar runtom i Svenskfinland.

Fysisk aktivitet en viktig del av helheten i det hälsofrämjande arbete som görs i Folkhälsan. Motionsverksamheter för alla åldrar ordnas i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Genom årliga motionskampanjer, som t.ex. Hälsostegen, vill Folkhälsan uppmuntra också till en fysiskt aktivare vardag.

__

Folkhälsan on monipuolinen, moderni, yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysalan organisaatio joka tukee, kouluttaa, tutkii, hoivaa ja on läsnä jokaisessa elämänvaiheessa. Folkhälsan perustettiin vuonna 1921. Nykyään työllistämme noin 1 400 henkilöä, ja paikallisyhdistyksillämme eri puolilla ruotsinkielistä Suomea on lähes 19 000 jäsentä.

Fyysinen aktiivisuus on tärkeä osa Folkhälsanin terveyttä edistävän työn kokonaisuutta. Liikuntatoimintaa kaikenikäisille järjestetään Uudellamaalla, Turunmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Haluamme kannustaa kaikkia ihmisiä myös fyysisesti aktiivisempaan arkeen vuosittaisten kampanjoidemme  kuten esim. Hälsostegenin kautta.

Läs mera om Folkhälsans versamhet på Folkhälsans hemsida:

Motion och fysisk aktivitet ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Motionsgrupper för seniorer

Folkhälsans lokalföreningar

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Folkhälsans hemsida