Epilepsialiitto

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Tarjoamme myös mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä hyvää epilepsiaa sairastavien ihmisten hyväksi.

Epilepsialiitto kouluttaa epilepsiayhdistysten liikuntavastaavia ja liikuntatoiminnan järjestämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia järjestää valtakunnallisia liikuntatempauksia. Muun muassa suositut Kesäkisat kisaillaan vuosittain. Lisäksi epilepsiayhdistykset tarjoavat paikallisesti liikuntaelämyksiä, joihin voi tulla rohkeasti omana itsenään.

Epilepsialiitto jäsenyhdistyksineen kannustaa kaikkia epilepsiaa sairastavia liikkumaan oman hyvinvointinsa hyväksi. Tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja itsehoitoon kannustaminen liikunnan avulla. Epilepsia ei estä nauttimasta liikunnasta.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Epilepsialiiton verkkosivusto