Aivoliitto

Aivoliitto edistää aivoterveyttä ja tukee edustamiensa ryhmien, henkilöiden, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH), hyvän arjen toteutumista.

Liikunta ylläpitää ja kehittää kuntoutuksella saavutettua kokonaisvaltaista toimintakykyä ja ennaltaehkäisee AVH:n uusiutumista. Lapsilla ja nuorilla liikunta kehittää motorisia ja sosiaalisia taitoja sekä tukee oppimista.

Liitto pitää tärkeänä liikunnan saavutettavuuden, esteettömyyden ja tasa-arvon toteutumista. Edistämme liikunnan kansalaistoimintaa sekä autamme ammattilaisia ja vapaaehtoisia kohtaamaan viiteryhmiemme henkilöitä ja huomioimaan heidän erityispiirteensä ja -tarpeensa liikuntaneuvonnan ja -palveluiden toteutuksessa. 

Jäsenyhdistyksissä liikunta on keskeinen toimintamuoto. Vapaaehtoiset liikuntavastaavat toimivat monessa roolissa: liikunnan kehittäjinä, koordinaattoreina tai vertaisohjaajina. Liitto tukee heitä koulutuksen, materiaalin ja viestinnän keinoin.

Yhdistyksissä harrastetaan liikuntaa säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä. Suosituimpia lajeja ovat boccia, vesivoimistelu, kuntosali, tuolijumppa ja istumatanssi. Liikuntaharrastus kätkee sisäänsä vertaistuen mahdollisuuden.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Aivoliiton verkkosivusto