Historia

SoveLi ry perustettiin nimellä Suomen erityisliikunnan yhdistys SEY Valkeassa talossa Helsingissä 14.12.1993.

Perustavassa kokouksessa läsnä olevat henkilöt edustivat 18 eri vammais- tai kansanterveysjärjestöä.

Perustamisen tausta

Suomen erityisliikunnan yhdistys SEYn perustaminen liittyy liikuntakentän muutoksiin Suomessa 1980- ja 1990-luvuilla. Osassa kansanterveysjärjestöjä alettiin silloin järjestää liikuntatoimintaa, ja osa palkkasi liikunnasta vastaavan työntekijän.

1990-luvulla yhteistyö järjestöissä tiivistyi, ja SEYn kanssa yhtaikaa syntyi muitakin uusia liikuntajärjestöjä.

SEYn perustamisen tarkoitus oli edistää liikkumisen yhdenvertaisuutta ja kansanterveysjärjestöjen yhdenvertaista mahdollisuutta saada valtiontukea liikuntatoiminnan järjestämiseen pitkäaikaissairaille ryhmille.

SEYstä SoveLiksi

Suomen erityisliikunnan yhdistys SEY toimi vuoteen 1996 asti rekisteröimättömänä yhteistyöfoorumina. Yhdistys rekisteröitiin Suomen erityisryhmien liikunta ry:ksi vuonna 1996.

2003 järjestön nimi muutettiin nykyiseen muotoon Soveltava Liikunta SoveLi ry:ksi. Nimenmuutoksen ja uuden strategian myötä SoveLin toiminta avautui entisestään kaikille alan toimijoille.

SoveLin toiminta korostaa liikkujien erilaisuuden sijaan liikuntaa, joka oikein suunnittelemalla soveltuu kaikille. Jokaisella on oikeus liikkua.

Lue lisää SoveLin historiasta pdf-julkaisuistamme

Kari Koivumäki ja Raija Luona-Helminen:


Heidi Hölsömäki ja Anne Taulu (toim.):


Soveltavan liikunnan historianäyttely

Tutustu Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun historianäyttelyyn Liikuntatieteellisen seuran sivustolla.