Ohjausryhmä


Eva-Lotta Backman - Finlands Svenska Idrott 

Saila Hänninen - Ikäinstituutti 

Per Lindroos - Folkhälsan

Kirsi Naukkarinen - Liikkuva koulu

Anu Oittinen - LiikU

Saku Rikala - Valtion liikuntaneuvosto

Tiina Siivonen - Suomen Paralympiakomitea

Vilja Sipilä - Liikuntatieteellinen Seura

Anna Holmberg - SoveLi