Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin

Läs om projektet på svenska.

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeeseen osallistuu kuusi kaksikielistä kuntaa: Kruunupyy, Närpiö, Kristiinankaupunki, Kemiönsaari, Parainen ja Siuntio. Kaksikielisiksi kunniksi lasketaan ne kunnat, joiden kielivähemmistön koko on vähintään 3 000 henkeä tai kahdeksan prosenttia kunnan väkiluvusta tai valtioneuvosto on päättänyt julistaa kunnan kaksikieliseksi. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä Manner-Suomen kunnissa, joiden asukasluku on alle 20 000. Toiminnassa otetaan huomioon jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja pyritään kehittämään kuntien soveltavaa liikuntaa sekä edistämään kunnissa tapahtuvaa eri toimijoiden yhteistyötä. 

Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyneet ihmiset jäävät edelleen jossakin määrin syrjään suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Tilanne on vielä entistä hankalampi, jos tarkastellaan ruotsinkieliseen vähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Suomenkielistä soveltavaa liikuntaa on edistetty eri hankkeiden avulla, mutta ruotsinkielisten ihmisten soveltavan liikunnan tarpeisiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Kehitämme hankkeessa yhteistyössä SoveLin 20 jäsenjärjestön asiantuntijoiden, kuntien terveyttä edistävät ammattilaisten sekä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa suomalaista soveltavaa liikuntaa yhdenvertaisemmaksi. Hankekunnissa edistämme myös luontoliikuntamahdollisuuksia hyödyntäen Polku luontoon -hankkeessa (2017–2019) havaittuja hyviä käytäntöjä.  

Hankkeen ohjausryhmä koostuu soveltavan liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaisista. Ohjausryhmä tukee hankkeen toimintaa ja seuraa toimenpiteiden toteutumista.  Ohjausryhmässä on laaja tuntemus kaksikielisten kuntien soveltavan liikunnan tilanteesta ja kehittämistarpeista.

Hanke on opetus ja -kulttuuriministeriön rahoittama.

Hankkeet tavoitteet

  • Selvittää hankekuntien lähtötilanne ja kriittisimmät kehittämiskohteet.
  • Kehittää kuntien paikallistason yhteistyötä soveltavan liikunnan toimijoiden keskuudessa. 
  • Lisätä soveltavan liikunnan ryhmiä tai muita liikuntamahdollisuuksia.
  • Luoda kunnissa soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmat, joiden avulla soveltavan liikunnan kehittämistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen.
  • Sitouttaa eri toimijat mukaan soveltavan työn kehittämiseen.


Esitteet

Lataa hankkeen esite ja hankekuntien soveltavan liikunnan esitteet pdf-muodossa.

Hankkeen esite

Kemiönsaari

Kristiinankaupunki

Kruunupyy

Närpiö


Soveltavan liikunnan kaksikielinen seminaari 28.11.2019


Kärry kiertää kunnissa -kiertue 2020 hankekunnissa

Syksyllä 2020 hankkeessa toteutettiin Kärry kiertää kunnissa -tapahtuma, jossa hankekunnissa päästiin kokeilemaan toimintavälineitä.

Lue lisää tapahtumasta


Lisätietoa

Lotta Nylund

projektikoordinaattori

050 5166 093

lotta.nylund(a)soveli.fi