Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin

Läs om projektet på svenska.

Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyneet ihmiset jäävät edelleen jossakin määrin syrjään suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Tilanne on vielä entistä hankalampi, jos tarkastellaan ruotsinkieliseen vähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Suomenkielistä soveltavaa liikuntaa on edistetty eri hankkeiden avulla, mutta ruotsinkielisten ihmisten soveltavan liikunnan tarpeisiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeen (2018–2021) tavoitteena oli kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä Manner-Suomen kunnissa, joiden asukasluku on alle 20 000. Toiminnassa otettiin huomioon jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja kehitettiin kuntien soveltavaa liikuntaa sekä edistettiin kunnissa tapahtuvaa eri toimijoiden yhteistyötä.  

Tarkoituksena oli kehittää suomalaista soveltavaa liikuntaa yhdenvertaisemmaksi yhteistyössä SoveLin 20 jäsenjärjestön asiantuntijoiden, kuntien terveyttä edistävät ammattilaisten sekä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankekunnissa edistettiin myös luontoliikuntamahdollisuuksia hyödyntäen Polku luontoon -hankkeessa (2017–2019) havaittuja hyviä käytäntöjä.  

Hankkeeseen osallistui kuusi kaksikielistä kuntaa: Kruunupyy, Närpiö, Kristiinankaupunki, Kemiönsaari, Parainen ja Siuntio. Kaksikielisiksi kunniksi lasketaan ne kunnat, joiden kielivähemmistön koko on vähintään 3 000 henkeä tai kahdeksan prosenttia kunnan väkiluvusta tai valtioneuvosto on päättänyt julistaa kunnan kaksikieliseksi. 

Hankkeen ohjausryhmä koostui soveltavan liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaisista. Ohjausryhmä tuki hankkeen toimintaa ja seuraa toimenpiteiden toteutumista.  Ohjausryhmässä oli laaja tuntemus kaksikielisten kuntien soveltavan liikunnan tilanteesta ja kehittämistarpeista.

Hanketta rahoitti opetus ja -kulttuuriministeriön.

Hankkeet tavoitteet

  • Selvittää hankekuntien lähtötilanne ja kriittisimmät kehittämiskohteet.
  • Kehittää kuntien paikallistason yhteistyötä soveltavan liikunnan toimijoiden keskuudessa. 
  • Lisätä soveltavan liikunnan ryhmiä tai muita liikuntamahdollisuuksia.
  • Luoda kunnissa soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmat, joiden avulla soveltavan liikunnan kehittämistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen.
  • Sitouttaa eri toimijat mukaan soveltavan työn kehittämiseen.


Hankkeen loppuraportti

Loppuraportti (pdf)


Esitteet

Lataa hankkeen esite ja Kemiönsaaren soveltavan liikunnan esite pdf-muodossa. Esitepohjaa saa käyttää muissakin kunnissa. Tutustu myös esitepohjan ohjeeseen.

Hankkeen esite

Kemiönsaaren esite

Esitepohja (Word)

Esitepohjan ohje


Kärry kiertää kunnissa -kiertue 2020 hankekunnissa

Syksyllä 2020 hankkeessa toteutettiin Kärry kiertää kunnissa -tapahtuma, jossa hankekunnissa päästiin kokeilemaan toimintavälineitä.

Lue lisää tapahtumasta


Kaksikielinen Anpassad motion - verktyg och möjligheter för att inkludera alla -seminaari 28.11.2019

Tallenne seminaarista Folkhälsanin sivustolla

Seminaarin esite pdf-muodossa