Referensgrupp

Eva-Lotta Backman - Finlands Svenska Idrott 

Saila Hänninen - Äldreinstitutet

Per Lindroos - Folkhälsan

Kirsi Naukkarinen - Skolan i rörelse

Anu Oittinen - LiikU

Saku Rikala - Statens idrottsråd

Tiina Siivonen - Finlands Paralympiska Kommitté

Vilja Sipilä - Liikuntatieteellinen Seura

Anna Holmberg - Anpassad Motion SoveLi