Anpassad motion i svenskfinland

Lue hankkeesta suomeksi

I den finska idrottskulturen är personer med en långtidssjukdom, funktionsnedsättning/funktionsvariation samt den äldre befolkningen, fortfarande delvis bortglömda. Situationen är ännu knepigare ifall vi betraktar de som även tillhör den svenskspråkiga minoriteten. Hittills har man med hjälp av olika projekt lyckats främja den finskspråkiga anpassade motionen, men de svenskspråkigas behov inom den anpassade motionen har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. 

Syftet med projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner (2018–2021) var att djupgående utveckla anpassade motionen på fastlandet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet låg under 20 000. Projektet tog i beaktande varje kommuns unika  startpunkt varefter vi strävade efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion, samt att främja samarbetet mellan aktörer inom anpassad motion i kommunerna. 

Projektet arbetade för att den finska anpassade motionen skulle vara mer jämställd tillsammans med SoveLis 20 medlemsförbund och kommunernas hälsofrämjande experter samt med företag och andra förbund . I kommunerna som deltog i projektet främjades även möjligheterna för att motionera i naturen genom att använda de goda tillvägagångssätt som iakttagits i ”Polku luontoon” -projektet (2017–2019).

Sex stycken kommuner deltog i projektet: Kronoby, Närpes, Kristinestad, Kimitoön, Pargas och Sjundeå. För att en kommun ska få utnämna sig tvåspråkig bör minst 3000 personer eller åtta procent av kommuninvånarna höra till språkminoriteten eller så kan statsrådet deklarera kommunen som tvåspråkig. 

Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet.


Projektets mål

  • Kartlägga projektkommunernas utgångsposition och de mest kritiska utvecklingsobjekten. 
  • Utveckla kommunernas samarbete med lokala aktörer inom anpassad motion. 
  • Öka på mängden anpassade motionsgrupper eller andra motionsmöjligheter. 
  • Skapa en utvecklingsplan i kommunerna för den anpassade motionen, så att utvecklingen fortsätter även efter projektet slutförts. 
  • Förbinda olika aktörer till utvecklingen av den anpassade motionen.


Slutrapport


Broschyrer

Ladda ner projektets broschyr och Kimitoöns anpassade motions broschyr i pdf-format. Broschyrbottnet får gärna användas i andra kommuner också. Här hittar du även handboken för broschyren.

Broschyr Anpassad motion

Kimitoöns broschyr

Broschyrbotten (Word)

Handbok för broschyren


Evenemanget Vagnen på vift

I höst 2020 var det möjligt att gratis prova på hjälpmedel i kommunerna som deltar i projektet.

Läs mera om evenemanget


Anpassad motion - verktyg och möjligheter för att inkludera alla -seminarium 28.11.2019 


Projektets slutseminarium 11.3.2021