Anpassad motion i svenskfinland

Lue hankkeesta suomeksi

Sex stycken kommuner deltar i projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner: Kronoby, Närpes, Kristinestad, Kimitoön, Pargas och Sjundeå. För att en kommun ska få utnämna sig tvåspråkig bör minst 3000 personer eller åtta procent av kommuninvånarna höra till språkminoriteten. Alternativt kan även statsrådet deklarera kommunen som tvåspråkig. 

Syftet med projektet är att djupgående utveckla den anpassade motionen på fastlandet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet ligger under 20 000. Projektet tar i beaktande varje kommuns unika  startpunkt varefter vi strävar efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion, samt att främja samarbetet mellan aktörer inom anpassad motion i kommunerna. 

I den finska idrottskulturen är personer med en långtidsjukdom, funktionsnedsättning/funktionsvariation samt den äldre befolkningen, fortfarande delvis bortglömda. Situationen är ännu knepigare ifall vi betraktar de som även tillhör den svenskspråkiga minoriteten. Hittills har man med hjälp av olika projekt lyckats främja den finskspråkiga anpassade motionen, men de svenskspråkigas behov inom den anpassade motionen har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. 

Tillsammans med SoveLis 20 medlemsförbund och kommunernas hälsofrämjande experter samt med företag och andra förbund arbetar vi för att den finska anpassade motionen skall vara mer jämställd. I kommunerna som deltar i projektet främjar vi även möjligheterna för att motionera i naturen genom att använda de goda tillvägagångssätt som iakttagits i ”Polku luontoon” -projektet (2017–2019).

Projektets referensgrupp.

Projektet är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet.


Projektets mål

  • Kartlägga projektkommunernas utgångsposition och de mest kritiska utvecklingsobjekten. 
  • Utveckla kommunernas samarbete med lokala aktörer inom anpassad motion. 
  • Öka på mängden anpassade motionsgrupper eller andra motionsmöjligheter. 
  • Skapa en utvecklingsplan i kommunerna för den anpassade motionen, så att utvecklingen fortsätter även efter projektet slutförts. 
  • Förbinda olika aktörer till utvecklingen av den anpassade motionen.


Anpassad motion -seminarium 28.11.2019 


Broschyrer

Ladda ner projektets broschyr och kommunernas anpassade motions broschyrer i pdf-format. 

Broschyr Anpassad motion

Kimitoön

Kristinestad

Kronoby

Närpes


Evenemanget Vagnen på vift

I höst 2020 var det möjligt att gratis prova på hjälpmedel i kommunerna som deltar i projektet.

Läs mera om evenemangetKontaktuppgifter

Lotta Nylund

projektkoordinator

tel. 050 5166 093

lotta.nylund(a)soveli.fi