Meneillään olevat hankkeet

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeessa (2018–2021) kehitetään laaja-alaisesti kaksikielisten kuntien soveltavaa liikuntaa. 

Syftet med projektet Anpassad motion i svenskfinland (2018–2021) är att djupgående utveckla den anpassade motionen på fastlandet i tvåspråkiga kommuner.

Hankekoordinaattori / projektkoordinator: Lotta Nylund, 050 5166 093, lotta.nylund(at)soveli.fi


Päättyneet hankkeet

Polku luontoon 2017–2019

Polku luontoon -hanke (2017–2019) jatkoi yhdenvertaisen luontoliikunnan kehittämistä SoveLin ja Metsähallituksen yhteistyönä. Hankkeessa selvitettiin luontoliikkujien polkuja ja edistettiin soveltavaa luontoliikuntaa mm. järjestämällä luontoliikunnan palvelumuotoilutilaisuuksia Metsähallituksen luontokohteilla ja kehittämällä pysyviä toimintamalleja. 

Lisätietoa hankkeesta ja sen julkaisuista.


Rohkeasti luontoon 2015–2016

Rohkeasti luontoon -hankkeessa edistettiin luontoliikkujien yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen luontoliikuntaan ja hyvinvoinnin kokemiseen luonnossa yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Lisätietoa hankkeen julkaisuista.


Muut hankkeet

SoveLi on aiempina vuosina lisäksi koordinoinut useita koulutushankkeita ja yhdistysten liikuntatoimintaa kehittäviä hankkeita:

Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunan tueksi (2011–2013)

Liikunta sopii jokaiselle (2008–2010)

Virtaa verkostoihin liikunnasta Virveli (2006–2009)


Lisätietoa hankkeista

Tommi Yläkangas

toiminnanjohtaja

040 551 4468

tommi.ylakangas(a)soveli.fi