Hankkeet


Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin 

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeessa (2018–2021) kehitettiin laaja-alaisesti kaksikielisten kuntien soveltavaa liikuntaa. 

Syftet med projektet Anpassad motion i svenskfinland (2018–2021) var att djupgående utveckla den anpassade motionen på fastlandet i tvåspråkiga kommuner.


Polku luontoon 2017–2019

Polku luontoon -hanke (2017–2019) jatkoi yhdenvertaisen luontoliikunnan kehittämistä SoveLin ja Metsähallituksen yhteistyönä. Hankkeessa selvitettiin luontoliikkujien polkuja ja edistettiin soveltavaa luontoliikuntaa mm. järjestämällä luontoliikunnan palvelumuotoilutilaisuuksia Metsähallituksen luontokohteilla ja kehittämällä pysyviä toimintamalleja. 

Lisätietoa hankkeesta ja sen julkaisuista


Rohkeasti luontoon 2015–2016

Rohkeasti luontoon -hankkeessa edistettiin luontoliikkujien yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen luontoliikuntaan ja hyvinvoinnin kokemiseen luonnossa yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Lisätietoa hankkeen julkaisuista


Muut hankkeet

SoveLi on aiempina vuosina lisäksi koordinoinut useita koulutushankkeita ja yhdistysten liikuntatoimintaa kehittäviä hankkeita:

Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi (2011–2013)

Liikunta sopii jokaiselle (2008–2010)

Virtaa verkostoihin liikunnasta Virveli (2006–2009)