Meistä

Soveltava Liikunta SoveLi ry  on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Kokoamme yhteen kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjä, jotka edistävät soveltavaa liikuntaa.  

Toimintamme tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

Toimintamme lähtökohdat ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 

Olemme on SOSTEn, Olympiakomitean ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenjärjestö.