Meistä

Soveltava Liikunta SoveLi ry  on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Kokoamme yhteen 20 kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä, jotka edistävät soveltavaa liikuntaa.  

Toimintamme tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

Toimintamme lähtökohdat ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 

Olemme on SOSTEn, Olympiakomitean ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenjärjestö.