Liikkeelle.fi

Käsikirja kaikille liikuntavastaaville


Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja on tarkoitettu yhdistysten liikuntavastaaville, erityisesti kansanterveys- ja vammaisyhdistyksissä toimiville. Sisällöstä hyötyvät kaikki yhdistysliikunnan kanssa tekemisissä olevat: esimerkiksi liikuntaryhmien ohjaajat sekä kuntien liikunnan viranhaltijat ja päättäjät.
Opas kertoo liikuntavastaavan erilaisista rooleista ja tehtävistä. Asioita käsitellään perusteista alkaen ja edetään yhä syvemmälle liikuntavastaavan monipuoliseen ja antoisaan tehtäväkenttään.
Julkaisun sisältö on syntynyt pitkälti kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntavastaavien omien kokemusten pohjalta. Tämän ansiosta käsikirja on käytännönläheinen ja hyödyttää jokaista liikuntavastaavaa – niin aloittavaa kuin konkariakin.
Käsikirja julkaistiin SoveLin kouluttajaverkostohankkeen tuloksena, yhteistyössä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kanssa.

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja. Liisa Heimo-Vuorimaa, Eija Hiitti, Tinja Saarela, Mari Vehmanen. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma / Likes-tutkimuskeskus ja SoveLi. 2013. 36 sivua, nelivärinen. Hinta 10 euroa (+toimituskulut). Tilaukset: www.soveli.fi/tilaukset

Käsikirjaa täydentää alla oleva sähköinen lisämateriaali.

Tälle sivulle pääsee myös suoraan osoitteella www.liikkeelle.fi

 

Liikkeelle – liikuntavastaavan työkirja ja liitteet

 

Tämä materiaali täydentää painettua opasta Liikkeelle – Liikuntavastaavan käsikirja.

Tutustu  Liikuntavastaavan työkirjaan, joka jatkaa painetun oppaan liikuntavastaavan eri rooleista. Sisältö jakaantuu painetun oppaan tapaan viiteen osioon, jotka kertovat liikuntavastaavan eri rooleista.

Alla oleviin liitteisiin on koottuna sitä aineistoa mitä liikuntavastaavana omassa arjessasi tarvitset ja mihin käsikirja viittaa. Hyödynnä rohkeasti!

 

 

 

 

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirjan esittely Vierumäellä 26.1.2013:

Painetun Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja -oppaan tilaukset

Tutustu ja tilaa 

Liikkeelle-koulutus