Valtakunnalliset ja alueelliset edustukset

SoveLi toimii erilaisissa työryhmissä ja verkoissa. SoveLin edustukset vuonna 2018 ovat seuraavat:

Edustus

Edustaja

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä 2015–2019 / sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Liikkujan polku, vaikuttamistyöryhmä / Suomen Olympiakomitea

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

VAHVA-verkosto / SOSTE

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Pienjärjestöjen verkosto / SOSTE

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä / Liikuntatieteellinen Seura

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Anpassad motion till tvåspråkiga kommuner -projekt / SoveLi Projektkoordinator, Lotta Nylund ja asiantuntija, Virpi Mäkinen
Liikkujan polku -verkosto / Suomen OlympiakomiteaAsiantuntija, Virpi Mäkinen
Kuntien erityisliikunnan verkosto / Opetus- ja kuttuuriministeriö ja VAUAsiantuntija, Virpi Mäkinen

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma ja Voimaa Vanhuuteen ohjausryhmä, hallituksen kärkihanke/Ikäinstituutti

Asiantuntija, Virpi Mäkinen

Esteetön ja yhdenvertainen golfympäristö -ohjausryhmä / Golfliitto ja Suomen HCP Golf

Asiantuntija, Virpi Mäkinen

Polku luontoon -hankkeen ohjausryhmä / Metsähallitus

Asiantuntija, Virpi Mäkinen

Soveltavan luontoliikunnan verkosto / SoveLiAsiantuntija, Virpi Mäkinen
Valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto / SoveLiAsiantuntija, Virpi Mäkinen
Valtakunnalliset jäsenjärjestöt, hyte+soveli asiantuntijaverkosto / SoveLiAsiantuntija, Virpi Mäkinen

Liikkujan polku -verkosto, eri-ikäiset yhdessä liikkeelle, viestintäryhmä

 

Tiedottaja, Heidi Hölsömäki

SOLIA – Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan ohjausryhmä / Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Erikoissuunnittelija, Riitta Samstén, Neuroliitto

Liikkujan polku, Valtakunnallinen perheliikuntaverkosto / Suomen Olympiakomitea

Suunnittelija, Anu Patrikka, CP-liitto