Valtakunnalliset ja alueelliset edustukset

SoveLi toimii erilaisissa työryhmissä ja verkoissa. SoveLin edustukset vuonna 2020 ovat seuraavat:

Edustus

Edustaja

Valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jastoToiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä / sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Liikkujan polku, vaikuttamistyöryhmä / Suomen Olympiakomitea

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

VAHVA-verkosto / SOSTE

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Pienjärjestöjen verkosto / SOSTE

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä / Liikuntatieteellinen Seura

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Anpassad motion till tvåspråkiga kommuner -projekt / SoveLi Projektkoordinator, Lotta Nylund ja asiantuntija, Anna Holmberg
Liikkujan polku, tutkimustiedon soveltaminen -työryhmä / Suomen OlympiakomiteaAsiantuntija, Anna Holmberg
Kuntien erityisliikunnan verkosto / Opetus- ja kuttuuriministeriö ja ParalympiakomiteaProjektkoordinator, Lotta Nylund

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma ja Voimaa Vanhuuteen ohjausryhmä, hallituksen kärkihanke/Ikäinstituutti

Asiantuntija, Anna Holmberg

Esteetön ja yhdenvertainen golfympäristö -ohjausryhmä / Golfliitto ja Suomen HCP Golf

Toiminnanjohtaja, Tommi Yläkangas

Soveltavan luontoliikunnan verkosto / SoveLiAsiantuntija, Anna Holmberg
Valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto / SoveLiAsiantuntija, Anna Holmberg
Valtakunnalliset jäsenjärjestöt, hyte+soveli asiantuntijaverkosto / SoveLiAsiantuntija, Anna Holmberg

Liikkujan polku -verkosto, eri-ikäiset yhdessä liikkeelle, viestintäryhmä

Viestinnän asiantuntija, Satu Juoperi

SOLIA – Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan ohjausryhmä / Suomen Paralympiakomitea

Erikoissuunnittelija, Riitta Samstén, Neuroliitto