Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset

Kuva ja linkki kehittämissuunnitelman pdf-tieodstoon

Soveltava Liikunta SoveLi on laatinut tiiviissä vuoropuhelussa jäsenjärjestöjensä ja alan asiantuntijoiden kanssa soveltavan liikunnan kehittämistä linjaavat suositukset. Tavoitteena on, että suositusten avulla ja yhteisellä tekemisellä liikuntatoiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat entisestään.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia – Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 rakentuivat kuudelle liikuntatoimintaan vaikuttavalle osaalueelle, jotka ovat: 

1) lainsäädäntö ja poikkihallinnollinen yhteistyö liikuntatoiminnan kivijalkana

2) liikkumisympäristöt ja olosuhteet liikunnan mahdollistajina

3) liikuntaneuvonta ja -ohjaus liikuntatoiminnan työkaluna

4) tietoisuus, asenteet ja osaaminen yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien taustalla

5) tutkimustiedon ja kehittämistyön vuoropuhelu keskeisenä liikunnan kehittämisessä

6) kehittämissuositusten toteutuksen seuranta ja arviointi

Keskeistä soveltavan liikunnan kehittämissuosituksissa on, että niitä ei ole tehty suosituksiksi vain muille toimijoille. Suosituksissa on lähdetty liikkeelle vahvasta vastuun kantamisesta ja yhdessä tekemisestä. Kutsumme soveltavan liikunnan toimijoita kehittämään soveltavan liikunnan kenttää suositusten mukaisesti ja rohkaisemme jokaista soveltavan liikunnan parissa toimivaa viemään osaltaan eteenpäin kehittämissuosituksia yhteistyössä kanssamme. Yhdessä olemme enemmän – mahdollistetaan liikunta jokaiselle.

Tutustu kehittämissuosituksiin täältä:

Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 pdf

Kehittämissuosituksia voi tilata myös painettuna versiona (4 euroa/kpl) täältä.