Seutufoorumit käytännössä

Soveltavan liikunnan seutufoorumi

 

Seutufoorumien lähtökohtana on ajankohtaisen valtakunnallisen ja kansainvälisen tiedon tuominen alueellisille ja paikallisille soveltavan liikunnan toimijoille.

Tavoitteena on parhaiden mahdollisten edellytysten luominen soveltavan liikunnan kehittämiselle, toteuttamiselle ja yhteistyölle.

Mallissa keskeistä on yhteistyön edistäminen, toiminnan laadun kehittäminen kumppaanuuksia vahvistamalla ja avoimuuden lisääminen. Lisäksi tavoitteena on verkostotyön mallien kehittäminen.

Seutufoorumeja on järjestetty yhteistyössä aluehallintovirastojen, kuntien, opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtakunnallisten kumppaneiden kanssa.
Seutufoorumi on todettu mallina hyväksi. Valtion liikuntaneuvosto ja aluehallintovirastot (Lounais-Suomi ja Lappi) ovat suositelleet seutufoorumin levittämistä valtakunnalliseksi toimintamalliksi.

Lisätietoa ja seutufoorumin tilaukset: SoveLin asiantuntija Virpi Mäkinen, virpi.makinen@soveli.fi, puh. 040 551 4468TOTEUTUNEITA SEUTUFOORUMEJA

 

Osa Seutufoorumin osallistujista sekä tilaisuuden järjestäjät ennättivät yhteiskuvaan.

Soveltavan liikunnan seutufoorumi kokosi toimijoita Lapin alueelta 1.6.2017

 

Soveltavan liikunnan seutufoorumi kokosi 1.6.2017 Lapin alueen toimijoita Rovaniemelle. Tiedekeskus Pilkkeen tiloissa pohdittiin muun muassa yhteistyön muotoja.

Nelisenkymmentä osallistujaa keskusteli seutufoorumissa yhteistyön muodoista ja hyvistä käytännöistä. Aiheista alustivat kehittämispäällikkö Pertti Itkonen Metsähallituksesta, toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas SoveLista ja suunnittelija Saila Hänninen Ikäinstituutista.

Itkonen totesi, että Metsähallituksen näkökulmasta kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet olla luonnossa. "Jokaisella on oikeus luontoon", hän sanoi. Metsähallituksen Luonto ja terveys -ohjelmassa pyritään mm. saavutettavuuden ja luontokohteiden esteettömyyden parantamiseen.

Yläkangas mainitsi, että kunnat käyttävät liikuntaan enemmän rahaa kuin valtio. Erityisen tärkeää on hänen mukaansa kuntien toiminta erityisryhmille. Kysymysmerkkejä tulevaisuuden kannalta ovat esimerkiksi pienten kuntien reusrssit, sote-uudistuksen vaikutukset, liikuntaketjujen toimivuus kuntoutuksesta liikuntaan sekä kuntalaisten osallisuus.

Ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja kulttuuriministeriöstä puhui hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sote-uudistuksessa. Liikuntapaikkarakentamisesta alustivat ylitarkastaja Marjatta Huhtala ja liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona Lapin aluehallintovirastosta.

Foorumissa kuultiin myös luontoliikunnasta ja yhdistysten mahdollisuuksista liikunnan palveluketjussa. Kaikille sopivasta luontoliikunnasta puhuivat erikoissuunnittelija Joel Erkkonen Metsähallituksesta ja soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen Sovelista. He myös järjestivät osallistujille aiheesta työpajan.Työpajassa mietittiin, kuinka liikkumattomat saataisiin liikkeelle ja kuinka vertaisryhmät olisivat parhaiten tavoitettavissa. Myös liikunnan palveluketjuja pohdittiin pienryhmissä.

Terveysliikunnan kehittäjä Elina Ahokas Lapin Liikunnasta puhui yhdistysten roolista liikunnan palveluketjussa. Ahokas mainitsi myös, että Lapin yhteisen liikuntastrategian tavoitteena on, että Lappiin rakennetaan maakunnan ja kuntien yhteinen liikunnan palveluketju. Strategiassa todetaan lisäksi tavoite, että liikunta on Lapissa kaikille arkea.

Linkit esityksiin:

Saila Hänninen

Pertti Itkonen

Virpi Pennanen

Elisa Suutala

Sari Virta

Tommi Yläkangas

 

Soveltavan liikunnan seutufoorumi oli koolla Rovaniemellä 29.11.2016

 

Foorumissa kuultiin ajankohtaista tietoa ja hyviä käytäntöjä terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta ja soveltavasta liikunnasta.

Tilaisuuden avannut liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona Lapin aluehallintovirastosta totesi, että soveltavan liikunnan koulutuksia ja tapahtumia tulisi Lapissa kehittää. Tässä hän näki yhteistyön järjestökentän kanssa tärkeäksi.

OKM:n suunnittelija Toni Piispanen kertoi, että liikunta on vapaa-ajan harrastuksena keskimäärin yleistynyt. Toisaalta vain murto-osa väestöstä saavuttaa ikäryhmäkohtaiset liikuntasuositukset. Piispasen lmukaan seuratoiminnassa huolestuttava piirre on, että entistä nuoremmat "putoavat" pois harrastuksesta. Seuraharrastaminen loppuu 14. ikävuoden kynnyksellä. Piispanen avasi myös liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä.                                            

SoveLin toiminnasta, soveltavan liikunnan kehittämissuosituksista ja kansainvälisistä kuulumisista kertoivat toiminnanjohtaja ts. Tommi Yläkangas ja soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen. 

Esteettömyysasiantuntija Niina Kilpelä Invalidiliitosta puhui rakennetun ympäristön esteettömyydestä, esteettömyysratkaisuista liikuntatiloissa ja siitä, miten esteettömyyttä voidaan edistää.

Kilpelän mukaan esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, ei mitään erityistä. Esteettömyys on yhdenvertaisia toimimismahdollisuuksia. Esteettömille tiloille on kasvava tarve.  

Seutufoorumissa kuultiin myös liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteistyöstä soveltavan liikunnan tarjoajana sekä soveltavasta luontoliikunnasta.

Seutufoorumin järjestivät Lapin aluehallintovirasto, Lapin liikunta ja Soveltava Liikunta SoveLi ry.

Linkit esityksiin löytyvät tästä:

Toni Piispanen Yhdenvertaisuus

Niina Kilpelä Esteettömyys

Joel Erkkonen Metsähallitus

Katriina Merkkiniemi Rovaniemi

Tommi Yläkangas SoveLi

Virpi Pennanen Kansainvälisyys

Virpi Pennanen Rohkeasti luontoon

 

Soveltavan liikunnan seutufoorumi Turussa 30.8.2016


Soveltavan liikunnan seutufoorumi Lounais-Suomessa kokosi soveltavan liikunnan toimijat Turkuun. Seutufoorumin järjestivät Soveltava Liikunta SoveLin kanssa Aluehallintovirasto, LiikU ja Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla.

Seutufoorumissa puhuttiin paljon yhteistyöstä niin kuntien, yhdistysten ja urheiluseurojen välillä kuin kuntien sisällä.

Tilaisuuden avasi sivistystoimentarkastaja Keijo Kuusela Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu kertoi soveltavan liikunnan kehittämissuosituksista, ja erityisasiantuntija Karoliina Luukkainen Turun kaupungista puhui hyvin voinnin ja terveyden edistämisestä sote-uudistuksessa Lounais-Suomessa.

SoveLin soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen kertoi terveiset kansainvälisestä soveltavan liikunnan tapahtumasta Eucapasta.

Seutufoorumin työpajoissa keskusteltiin yhteistyöstä, yhdistysten mahdollisuuksista liikunnan palveluketjussa ja soveltavasta luontoliikunnasta.

Toimintojen esittelyssä mm. Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla esitteli kelkkajääkiekkoa ja Ikäinstituutti luontoelämyspolkua. 

Seuraava Seutufoorumi järjestetään marraskuussa Rovaniemellä.

Soveltavan liikunnan seutufoorumin tavoitteena on parhaiden mahdollisten edellytysten luominen soveltavan liikunnan alueelliselle ja paikalliselle kehittämiselle, toteuttamiselle ja yhteistyölle. Lähtökohtana on ajankohtaisen valtakunnallisen ja kansainvälisen tiedon tuominen alueellisille ja paikallisille soveltavan liikunnan toimijoille.

 

Seutufoorumin esitykset

Liikuntatoimen ylitarkastaja Keijo Kuusela, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tervetuloa!

Toiminnanjohtaja Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry
Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset

Erityisasiantuntija Karoliina Luukkainen, Turun Kaupunki
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-valmistautumisessa Varsinais-Suomessa

Soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen, Soveltava Liikunta SoveLi ry
Soveltava liikunta kansainvälisesti