Stipendit 2017

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Soveltava Liikunta SoveLi ry myöntävät kahden vuoden välein stipendejä ansioituneille soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille.

Vuonna 2017 järjestöt myönsivät 500 euron arvoiset stipendit savonlinnalaiselle Heidi Hurskaiselle ja rovaniemeläiselle Hannah Lumilalle. Stipendihakemuksia tuli yhteensä kymmenen.

Hurskainen teki opinnäytetyönsä Askeleita arkeen – Kävelyohjelman kehittäminen mielenterveyskuntoutujille Haaga-Helian ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaan.

Hurskaisen opinnäytetyön tilaajana oli Mielenterveyden keskusliitto (MTKL). Tavoitteena oli kehittää kävelyohjelma mielenterveyskuntoutujille. Työ toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Askeleita arkeen -hanketta. Tuotoksena syntyi kalenterimuotoinen kävelyohjelma, joka tarjoaa kannustavasti askel askeleelta etenevän suunnitelman, jonka puitteissa on mahdollista ottaa liikunta osaksi arkea ja löytää sen kautta iloa ja elämyksiä. Kävelyohjelmasta on tulossa mobiilisovellus vuonna 2018.

Lumila laati opinnäytteensä Juostaan! – Opas näkövammaiselle juoksijalle sekä hänen opasjuoksijalleen Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaan.

Lumilan opinnäytetyö oli Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tilaama. Tavoitteena oli kartoittaa tietoa näkövammaisten juoksuharrastuksesta ja luoda käytännönläheinen opas, josta on hyötyä juoksuharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille. Lumila perehtyi aiheeseen muun muassa toimimalla itse opasjuoksijana.

– Kummankin palkitun työn erityisinä ansioina olivat käytännön hyödyt. Ne tuovat selkeästi konkreettista apua kohderyhmien arkeen, kiittelevät stipendipäätöksistä vastanneet Piia Korpi VAU:sta ja Virpi Mäkinen SoveLista perusteluissaan.

Stipendit jaettiin Apuväline 2017 -messujen ja Liikuntamaan yhteydessä Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa torstaina 9.11.

SoveLi ja VAU käynnistivät stipendijärjestelmän vuonna 2011. Opinnäytetöitä palkitaan joka toinen vuosi. Stipendejä voivat hakea kaikki opiskelijat, joiden opinnäytetyö käsittelee vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa.

Stipendijärjestelmän tavoitteena on levittää tietoa kiinnostavista opinnäytetöistä, innostaa opiskelijoita aiheiden pariin, kehittää ruohonjuuritason käytäntöjä ja parantaa liikunnan saavutettavuutta. Arvioinnissa painotetaan ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

 

Heidi Hurskaisen opinnäytetyö: http://www.theseus.fi/handle/10024/124884

Hannah Lumilan opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/123734