Opiskelijastipendit

Uudistettuja Ahos-opinnäytetyöstipendejä jaetaan syksyllä 2019 soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun opinnäytetöille 

 

Soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua käsittelevien opinnäytetöiden stipendit uudistuivat. Ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille on jaossa stipendejä syksyllä 2019. Stipendejä jaetaan kahdessa kategoriassa:

• Pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille 2–3 kpl noin 1 000–2 000 euron stipendiä

• AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille 2–3 kpl noin 250–500 euron stipendiä 

 

Soveltava Liikunta SoveLi ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ovat jakaneet 250–500 euron stipendejä joka toinen vuosi vuodesta 2013 alkaen opinnäytetöille, jotka käsittelevät vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa. 

 

Nyt uutena stipendikategoriana mukaan tuleva 1 000–2 000 euron opinnäytestipendi pro gradu- tai tohtorinväitöstutkielmille mahdollistuu Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön tuella. Säätiö haluaa tukea soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusta ja kannustaa alan tulevia ammattilaisia kehittelemään uusia innovaatioita soveltavaan liikuntaan. 

 

Stipendiä voit hakea seuraavan linkin kautta: Stipendin hakulomake.

Opinnäytetyöt pitää lähettää viimeistään 15.9.2019.

 

Molempien kategorioiden Ahos-apurahastipendejä haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake ohjaa hakijaa merkitsemään opinnäytetyönsä tason, jolloin työ ohjautuu automaattisesti oikeaan hakuun. Haku on näin ollen avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta aina tohtorin väitöskirjoihin asti. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

 

Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. Vuoden 2019 stipendihakuun voi osallistua työllä, joka on valmistunut ja hyväksytty 1.9.2017–15.9.2019 välisenä aikana. Opinnäytetyöt pitää lähettää viimeistään 15.9.2019.

 

Stipendien jako tapahtuu 26.11.2019 Soveltavan liikunnan tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Palkituille ilmoitetaan stipendeistä 20.10. mennessä. 

 

Pro gradu- ja väitöskirjatason opinnäytestipendin arvioinnista vastaavat SoveLi:n toiminnanjohtaja Tommi YläkangasVAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari ja Jyväskylän yliopiston erityisliikunnan professori Pauli Rintala. AMK-, opisto- ja kandidaattitason opinnäytestipendien arvioinnista vastaa VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi.

 

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa painotetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

 


Lisätiedot:

Tommi Yläkangas, SoveLi:n toiminnanjohtaja, puhelin: Puhelin: 040 511 5941
tai sähköposti: tommi.ylakangas@soveli.fi