Rohkeasti luontoon -hanke 2015–2016

Rohkeasti luontoon -hankkeessa (1.4.2015–30.9.2016) toiminnan tavoitteena oli turvata luontoliikkujille yhdenvertaiset mahdollisuudet monipuoliseen luontoliikuntaan ja hyvinvoinnin kokemiseen luonnossa.

Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sairaus voi vaikuttaa merkittävästi liikkumisen mahdollisuuksiin, ja myös esimerkiksi perheiden ja muiden yhteisöjen yhteisiin harrastuksiin. Hankkeen kohderyhmänä olivat sekä apuvälineen kanssa liikkuvat, että liikkujat, joiden vamma tai sairaus ei välttämättä näy päällepäin.

Hanketta toteutettiin moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti. Metsähallituksen Luontopalvelujen pääyhteistyökumppani oli Soveltava Liikunta SoveLi ry (www.soveli.fi) jäsenjärjestöineen ja paikallisyhdistyksineen.

SoveLin jäsenenä on 20 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöä, joita ovat Aivoliitto, Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Folkhälsan, Hengitysliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Psoriasisliitto, Selkäliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Luustoliitto ry, MIELI Suomen Mielenterveys, Suomen Nivelyhdistys, Parkinsonliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäyhdistys. Jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksiin kuuluu yhteensä noin 461 000 suomalaista.

Rohkeasti luontoon! - Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen -julkaisu

Yhteistyössä Metsähallitus ja SoveLi

Tutustu Metsähallituksen ja SoveLin Rohkeasti luontoon -hankkeeseen tästä.