Polku luontoon -hanke 2017–2019

Kuva: Virpi Mäkinen

Luontoliikuntamahdollisuudet kaikkien ulottuville

 

Polku luontoon -hanke jatkoi yhdenvertaisen luontoliikunnan kehittämistä Soveltava Liikunta SoveLin ja Metsähallituksen tiiviinä yhteistyönä. Tavoitteena oli järjestää koulutuksellisia luontoliikuntatilaisuuksia eri puolilla Suomea Metsähallituksen luontokohteilla. SoveLin asiantuntijana hankkeessa oli Virpi Mäkinen, joka toimi myös SoveLin ja Metsähallituksen vuosien 2015–2016 Rohkeasti luontoon -hankkeen asiantuntijana ja ohjausryhmän jäsenenä.

Polku luontoon -hankkeen tavoitteena oli lisätä palveluiden tunnettuutta kehittämällä Metsähallituksen viestintää käyttäjäystävällisemmäksi ja visuaalisemmaksi. Kun luontokohdekuvaus on kunnossa, on käyttäjän mahdollista arvioida itsenäisemmin, onko luontokohde soveltuva vai ei. Suomessa vuodenaikojen vaihtelut tuovat lisähaasteen ja soveltuvuuden arviossa on huomioitava myös tämä seikka sekä luontoreitistöjen ylläpitäjien kuin käyttäjienkin näkökulmasta. 

Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sairaus ei näy aina päällepäin ja tässä hankkeessa edistettiin heidän mahdollisuuksiaan luontoliikuntaan unohtamatta apuvälineiden kanssa liikkuvia. SoveLin 20 jäsenjärjestön osaaminen ja kokemus pitkäaikaissairauksista ja vammoista on keskeisessä roolissa. Tärkeä kohderyhmä hankkeessa olivat myös terveyden edistämisen ammattilaiset ja asiantuntijat sekä luontoliikuntapalveluita tuottavat yritykset, julkiset toimijat ja järjestöt. 

Lisätietoa hankkeesta myös: Polku luontoon -hanke

Tutustu Polku luontoon -hankkeen aineistoihin. Hankkeen opit ja kokemukset on koottu loppujulkaisuun ja kahteen suunnittelutyökaluun, jotka on julkaistu Metsähallituksen julkaisuissa.