Luontoliikunta sopii jokaiselle

Soveltava Liikunta SoveLi ry edistää soveltavaa luontoliikuntaa, ja on mm. toteuttanut  Polku luontoon (2017–2019)- sekä Rohkeasti luontoon (2015–2016)-hankkeet yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Syyskuussa 2017 SoveLi kokosi yhteistyössä Metsähallituksen kanssa yhteen lähes 60 soveltavasta luontoliikunnasta kiinnostunutta toimijaa Suomen Luontokeskus Haltiaan. Tapaamisessa perustettiin verkosto soveltavan luontoliikunnan toimijoiden välille.