Luontoliikunta sopii jokaiselle

Soveltava Liikunta SoveLi ry edistää soveltavaa luontoliikuntaa muun muassa Metsähallituksen kanssa tehtävissä yhteistyöhankkeissa Rohkeasti luontoon (2015–2016) ja Polku luontoon (2017–2019).

Syyskuussa 2017 SoveLi kokosi yhteistyössä Metsähallituksen kanssa yhteen lähes 60 soveltavasta luontoliikunnasta kiinnostunutta toimijaa Suomen Luontokeskus Haltiaan. Tapaamisen tavoitteena oli rakentaa verkosto soveltavan luontoliikunnan toimijoiden välille ja samalla kartoittaa soveltavan luontoliikunnan nykytilaa. Osallistujilta kerättiin kehittämistarpeita ja ajatuksia soveltavan luontoliikunnan kehittämiseen. Oheisilta alasivuilta voit lukea lisää hankkeista ja tutustua verkostotapaamisen antiin.

 

Luontoliikunnan palvelumuotoilutilaisuudet vuonna 2018

SoveLi ja Metsähallitus toteuttavat useita tilaisuuksia eri puolilla Suomea osana Polku Luontoon -hanketta. SoveLista asiantuntijana tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa on soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Mäkinen ja Metsähallituksesta Polku Luontoon -hankkeen projektipäällikkö Riikka Mansikkaviita.

Vuoden 2018 luontoliikunnan palvelumuotoilutilaisuudet on päätetty. Tilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea keväällä ja alkusyksystä 2018. Lisätietoja päivien sisällöstä on luvassa myöhemmin.   

Avoimet luontoliikunnan palvelumuotoilutilaisuudet ovat seuraavasti:

19.4. Jyväskylä

25.4. Liminganlahti, Oulu

9.5. Punkaharju

13.–14.6. Pyhätunturi

29.8. Turun seutu

SoveLista lisätietoja päivien sisällöstä, hankkeesta ja yhteistyömahdollisuuksista antaa asiantuntija Virpi Mäkinen, virpi.makinen@soveli.fi, 040 551 4468

Hyvinvointia ja terveyttä luonnosta. Virpi Mäkisen artikkeli on julkaistu Selkäliiton Hyvä Selkä -lehdessä 3/2017. (pdf)

Luontoliikunta soveltuu kaikille. Virpi Pennasen (nyk. Mäkinen) artikkeli soveltavan luontoliikunnan kehittämisestä. Soveli-lehti 1/2016. (pdf)

Lintutorniin vaikka sähkömopolla. Tupu Sammaljärven juttu Liminganlahden maastokatselmuksesta. Soveli-lehti 2/2015. (pdf)