Luontoliikunta sopii jokaiselle

Soveltava Liikunta SoveLi ry edistää soveltavaa luontoliikuntaa muun muassa Metsähallituksen kanssa tehtävissä yhteistyöhankkeissa Rohkeasti luontoon (2015–2016) ja Polku luontoon (2017–2019).

Syyskuussa 2017 SoveLi kokosi yhteistyössä Metsähallituksen kanssa yhteen lähes 60 soveltavasta luontoliikunnasta kiinnostunutta toimijaa Suomen Luontokeskus Haltiaan. Tapaamisen tavoitteena oli rakentaa verkosto soveltavan luontoliikunnan toimijoiden välille ja samalla kartoittaa soveltavan luontoliikunnan nykytilaa. Osallistujilta kerättiin kehittämistarpeita ja ajatuksia soveltavan luontoliikunnan kehittämiseen.  

Oheisilta alasivuilta voit lukea lisää hankkeista ja tutustua verkostotapaamisen antiin.

Lisätietoja: 

Tommi Yläkangas
tommi.ylakangas@soveli.fi  
puh. 040 511 5941

Virpi Mäkinen
virpi.makinen@soveli.fi
puh. 040 551 4468 

Hyvinvointia ja terveyttä luonnosta. Virpi Mäkisen artikkeli on julkaistu Selkäliiton Hyvä Selkä -lehdessä 3/2017. (pdf)

Luontoliikunta soveltuu kaikille. Virpi Pennasen (nyk. Mäkinen) artikkeli soveltavan luontoliikunnan kehittämisestä. Soveli-lehti 1/2016. (pdf)

Lintutorniin vaikka sähkömopolla. Tupu Sammaljärven juttu Liminganlahden maastokatselmuksesta. Soveli-lehti 2/2015. (pdf)