Lausunnot

SoveLi ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta

PDF-tiedostoSoveLi ry - Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle.pdf (494 kB)
SoveLi ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta