Kehittämissuositusten hyvät käytännöt

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen
liikuntatoiminnan hyvät käytännöt

SoveLin jäsenjärjestöjen hyvät käytännöt sisältyvät tiivistettyinä versioina Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016–2021 -kirjaseen. Suositukset julkaistiin elokuussa 2015.

 

Ryhmävoimaa!

Aivoliitto ja Suomen Parkinson-liitto
Virpi Lumimäki ja Taina Piittisjärvi


Ryhmävoimaa! on Aivoliiton ja Suomen Parkinson-liiton tuottama malli ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta.
Mallissa liikunnan ammattilaisen vetämä suljettu ryhmä tapaa yhteensä
seitsemän kertaa. Ryhmässä keskustellaan liikunnan hyödyistä, arvioidaan liikuntatottumuksia ja pohditaan niissä tapahtuneita muutoksia sairastumisen myötä. Ryhmän etuna on mahdollisuus vertaistukeen ja -arvioon: arvioida omia liikuntatottumuksia, asettaa tavoitteita sekä pyytää tarvittavaa tukea.

Tapaamiset (2 h) sisältävät teemallisia tietoiskuja, keskustelua, turvallisten ja soveltuvien liikuntalajien kokeiluja sekä henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on, että osallistujat löytävät itselleen mielekkään tavan liikkua joko itsenäisesti, tuetusti tai ryhmässä.  Oleellista on, että kunnan tarjoamat ja kohderyhmälle soveltuvat liikuntaryhmät tulevat osallistujille tutuksi. Tapaamisten välillä tehdään pieniä kotitehtäviä, joiden avulla arvioidaan oman liikunnan säännöllisyyttä ja arjen aktiivisuutta.

Kuudennen ja seitsemännen kerran välillä on n. 3 kk:n omatoiminen harjoittelujakso, jolloin liikuntaa toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Puolessa välissä on henkilökohtainen puhelinkontakti ohjaajaan, joka tukee ja kannustaa liikunnan jatkamista.

Mallia voidaan toteuttaa eri kohderyhmille yli diagnoosirajojen. Oleellista on, että osallistujilla on motivaatio liikunnan lisäämiseen ja ryhmän jäsenten toimintakyky on suunnilleen samanlainen.

Ryhmävoimaa! -mallia toteutetaan erilaisilla yhteistyöverkostoilla, esimerkkejä:

 • Kuopiossa yhteistyössä ovat mukana ammattikorkeakoulu, kunnan terveystoimi ja yhdistykset
 • Porissa terveys- ja liikuntatoimi, yhdistykset sekä KKI -ohjelma. Neuvottelut  kansalaisopiston kanssa käynnistetty.
 • Kouvolassa AMK, terveys- ja liikuntatoimi ja yhdistykset

Hallintokuntien rajat ylittävällä yhteistyöllä toimintaa voidaan juurruttaa kuntien omaksi toimintatavaksi.

Ryhmävoimaa! -hanke on tuottanut oppaan ”Kuinka perustan liikuntaneuvontaryhmän”. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Opas on saatavilla Aivoliitosta ja Suomen Parkinson -liitosta.

Lisätiedot:

Aivoliitto, liikuntasuunnittelija Virpi Lumimäki, virpi.lumimaki@aivoliitto.fi

Suomen Parkinson –liitto, liikuntatyöntekijä Taina Piittisjärvi, taina.piittisjarvi@parkinson.fi

 

Valtakunnalliset kesäkisat

Epilepsialiitto Virpi Tarkiainen

Epilepsialiiton valtakunnalliset kesäkisat kokoaa vuosittain satoja epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään ympäri Suomen. Tavoitteena on rohkaista eri-ikäisiä osallistujia kokeilemaan eri liikuntalajeja ja kannustaa liikkumaan oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Perinteisten kisalajien rinnalla on mahdollista kokeilla erilaisia soveltavan liikunnan muotoja.
Himoitut kiertopalkinnot jaetaan kahdesta eri lajista, Huutosakkikisasta ja sovelletusta ruotsalaisviestistä.
Kisatunnelma on leikkisä ja porukkahenki korkealla. Näissä kisoissa jokainen
kykenee, osaa ja voittaa!
Kesäkisat järjestetään yhteistyössä paikkakunnan epilepsiayhdistyksen kanssa. Kisapaikka on vuosittain vaihtuva. Kesäkisat järjestettiin ensimmäisen kerran 2012.

 

Arkiliikunnan SM-kisoissa jokainen on voittaja!

Hengitysliitto Janne Haarala

Hengitysliitto haluaa muistuttaa ihmisiä arki- ja hyötyliikunnan merkityksestä Arkiliikunnan SM-kisojen avulla. Arkiliikuntaa voi harrastaa kuka vain, missä vain ja milloin vain. Hengityssairaille liikunta on lääkettä. Esimerkiksi 6/2014 uudistetussa Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito-suosituksessa liikunta nostetaan lääkehoidon veroiseksi hoitokeinoksi.

Arkiliikunnan SM-kisat startattiin lokakuussa 2014. Siitä lähtien kisoihin on kokonaisuudessaan osallistunut jo 160 000 henkilöä. Kun kellot käännettiin talviaikaan, hengitysyhdistykset ja apteekit yhteistyökumppaneineen järjestivät lähes 50 paikallistapahtumaa. Hengitysliitto järjesti yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ostoskassipujottelun Lempäälän Ideaparkissa Pirkanmaan Nenäpäivätapahtuman yhteydessä. Ostoskassipujotteluun osallistui lähes 200 innokasta kisailijaa.

Samaan aikaan järjestettiin kauppakeskussuunnistus, jossa suunnistajat kiersivät kahdeksassa liikkeessä eri puolilla kauppakeskusta, ottaen jopa 4 000 askelta. Ideaparkissa käynnistyivät myös Lempäälän-Vesilahden hengitysyhdistyksen johdolla jokaviikkoiset kauppakeskuskävelyt 1,2 kilometrin mittaisella reitillä. Kauppakeskuskävelyt jatkuvat järjestöjohtoisesti muiden kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja tammikuun 2015 loppuun mennessä kävelykertoja oli kertynyt jopa 700.

Tänä vuonna ostoskassipujotteluita järjestetään kauppakeskuksissa ympäri Suomea mm. Jyväskylässä, Oulussa, Hämeenlinnassa, Joensuussa ja Lempäälässä. Pujottelussa on omat sarjat lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. Sarjojen parhaat palkitaan. Tervetuloa kisailemaan yhdessä perheesi tai naapurisi kanssa!

Käy tutustumassa Arkiliikunnan SM-kisoihin myös Facebookissa ”Arkiliikunnan SM-kisat" ja katso kannustava video YouTubessa otsikolla ”Arkiliikunnan Suomen-mestari”!

Katso lisää: www.hengitysliitto.fi/liikunta

 

”Lihaksista viis – liikkumaan siis”

(Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämishanke 2014–2016)

Lihastautiliitto Sirpa Kälviäinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ”Lihaksista viis - liikkumaan siis” hankkeellemme 3-vuotisen rahoituksen vuonna 2014. Hanke suuntautuu aikuisten terveyttä edistävään liikunnan kehittämiseen. Hankkeen esitestaukset tehtiin jo aiemmin Soveltavan liikunnan rahoituksella yhteistyössä Turun, Keski-Suomen ja Pohjanmaan lihastautiyhdistysten vuosina 2012–2013.

Hankkeen päätavoitteet:

*Lisätä lihastautia sairastavan aikuisväestön liikkumista ei lainkaan tai vähän liikkuvien sairastavien keskuudessa

*Ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä kohderyhmänä aikuiset lihastautia sairastavat

*Edistää omatoimista arkiliikuntaa

Kohderyhmänä ovat aikuisväestö, erityisryhmät, järjestöt ja seurat. 

Kehittämisteemana; Liikuntaharrastaminen, osallisuus, syrjäytyminen, yhteistyö, tiedon tuottaminen, levittäminen tai tietojärjestelmät, koulutus ja osaaminen.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet:

1. Starttipäivät

2. Paikalliset liikuntaratkaisut lihastautia sairastaville

3. Liikuntavastaavien koulutus

4. Käsikirja: ”Lihaksista viis - liikkumaan siis”

Hankkeessa Lihastautiliitto ja sen 12 paikallisyhdistystä eri puolella Suomea toteuttavat ja jatkokehittävät yhdessä ”Lihaksista viis - liikkumaan siis” – Starttipäiviä. Vuoden 2014 aikana starttipäiviä järjestettiin neljällä paikkakunnalla. Päiviin osallistui yhteensä 106 innokasta liikkujaa, joiden iät vaihtelivat 3–82 ikävuoden välillä. Starttipäivillä erityistä kiitosta saivat perinteisimpien sovellettujen liikuntalajien (sisäcurling, puhallustikka, vesijumppa...) rinnalla koskenlaskukokemus Ruunaan koskella sekä melonta Pajulahden urheiluopistolla. Osallistujien kokemukset olivat yleisesti positiivisia; starttipäivät antoivat mahdollisuuden kokeilla uusia lajeja, mahdollistivat vertaistuen ja lisäsivät henkistä hyvinvointia.

Vuonna 2015–2016 jatketaan starttipäivien järjestämistä molempina vuosina viidellä eri paikkakunnalla. Lisäksi vuonna 2015 järjestetään ”Liikkeelle” - peruskoulutus yhteistyössä SoveLin kanssa ja vuonna 2016 laaditaan käsikirja.

 

Pelaamisen iloa!

Mielenterveyden keskusliitto Kati Rantonen

Mielenterveyden keskusliitto aloitti vuonna 2002 jäsentensä toiveista mielenterveysalan palloilulajien valtakunnallisen mestaruusturnauksen. Turnauspaikkana tuolloin oli Lahti ja lajeina olivat lentopallo ja sähly. Sählyssä oli mukana seitsemän joukkuetta ja lentopallossa viisi. Turnaus osoitti heti, että se oli tervetullut ja tarpeellinen tapahtuma mielenterveyskuntoutujille.

Turnauspaikkaa vaihdettiin vuosittain, pelattiin Kuopiossa, Oulussa, Turussa ja Vantaalla. Vuosien kuluessa sähly vaihtoi salibandyyn ja sitä alettiin pelata harraste- ja kilpasarjassa. Lentopallon suosio hieman hiipui ja sen tilalle tuli futsal.

Osallistujamäärän kasvettua oli löydettävä yhteistyökumppani, jotta turnausjärjestelyt saataisiin jatkossakin sujumaan. Tällöin kuvioihin astui Tampereen Ilves. Ilveksen salibandy- ja futsaljaostojen kanssa yhteistyö on sujunut hyvin ja osallistujat ovat tyytyväisiä, koska pelipaikkana on tuttu Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Vuonna 2015 turnaukseen osallistui 21 mielenterveysalan salibandyjoukkuetta ja kuusi futsaljoukkuetta.  Turnauksen joukkueet ovat Mielenterveyden keskusliiton paikallisyhdistysten joukkueita ja muita mielenterveysalan joukkueita.

Ilahduttavaa on ollut havaita, että turnaus on saanut liikkeelle varsinkin nuoria miehiä. Vuosittainen turnaus motivoi osallistujia harrastamaan liikuntaa säännöllisesti ja monelle joukkueelle turnaus onkin kauden päätavoite. Vuonna 2015 turnaukseen osallistui reilut 400 pelaajaa. Vaikka kilpailutapahtumasta onkin kyse ja tiukkojakin pelitilanteita tulee, turnaus on tärkeä sosiaalinen tapahtuma ja pelaamisen ilo on havaittavissa pelaajien kasvoilla.

 

Ylävitonen täyskaadosta – yhteistyöllä liikkumaan jäseniä kuunnellen

Neuroliitto Riitta Samstén

Neuroliiton jäsenten keilakisat alkoivat v. 2013, kahden jäsenen aloitteesta. Toinen oli ollut mukana asiantuntijana kuntansa keilahallin rakentamisessa ja näin olen päässyt harrastamaan keilailua keilahallissa muiden mukana. Toinen oli innostunut liiton kurssilla kokeilemaan keilausta ja tuonut sen omaan yhdistykseensä ja järjestänyt siellä paikallisen keilakurssin yhteistyössä keilaliiton kanssa.

Yhteydenotto liittoon ja vinkki, että voisiko meillä olla liiton sisällä omat kisat.  OK aletaan kehittää asiaa. Mitenkä tämän toteuttaisi?  Yhdistyksiä 23 ja kerhoja 100 jäseniä 10000 siinä aika porukka miten ja missä mahdollisuudet keilata paikallisesti ja pitää kisat.

Vinkki kollegalta (pelataan aluksi virtuaalisesti ja tulokset nettiin) ja yhteys paikalliseen keilaliittoon, olisiko siellä mahdollisuus auttaa.  Siellä oli homma heti selvä.  Pelatkaa kisaa tulospalvelulla (niin kuin kollega oli ehdottanut) Asia selvä, innokkaiden jäsenten ja keilaliiton kaverin kanssa istuttiin alas ja luotiin tarvittavat säännöt ja muut kriteerit.  Samalla laadittiin keilaliiton nettisivulle soveltava keilaus osio. Sivusto on linkitetty myös Välineet.fi sivustolle joten se palvelee laajasti koko soveltavan keilauksen kenttää.

Keilaus on meillä liitossa ollut nyt kolme vuotta ja keilaajia on n. 30 henkilöä.  He käyvät kerran viikossa keilaamassa ”omassa” hallissaan. Mukana on jäseniä ja heidän läheisiään. Lisäksi paikallista yhteistyötä tehdään muiden yhdistysten ja buulaagi porukoitten kanssa.  Tarkoituksena keilauksessamme on voittaa itsensä ja löytää uusi harrastus.  Muutama on jo niin innostunut lajista, että ovat ostaneen omat keilavarusteet.  

Haaveena ja tavoitteena on saada järjestettyä OMAT KISAT, viimeistään v. 2016?  Nyt vain lisää harjoittelua ja kisapaikkaa hakemaan.

Linkit:

http://www.neuroliitto.fi/keilailu

http://www.keilailu.fi/soveltavakeilailu.php

http://www.valineet.fi/toimijatahot/

 

Liikkeestä hyvinvointia

Reumaliitto Tinja Saarela

Reumaliiton toimintateema on vuosina 2015 ja 2016 Liikkeestä hyvinvointia – Motion för välbefinnande, joten liike, liikunta, liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ovat runsaasti esillä kaikessa Reumaliiton toiminnassa.

Toimintateema näkyy ja toteutuu Reumaliiton ja sen jäsenyhdistysten tekemisissä ja tuotoksissa. Vuodet pitävät sisällään mm. yhdistysten liikuntavastaavien Lisää laatua liikuntaan –koulutuksia, joita toteutetaan vuoden aikana neljä yhteistyössä Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kanssa. Tavoitteena on tarttua arjessa kaikkiin mahdollisuuksiin lisätä liikettä jokapäiväisen liikunnan lisäämiseksi.

Suomen Reumaliiton liikunta- ja hyvinvointipainotukset kannustavat ja opastavat kaikkia liikunnalliseen elämäntapaan, omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn edistäminen on tärkeää ja merkityksellistä kaikille.  

Pitkäaikaissairaalle liikunta on hyvän elämisen ehto. Hyvä kunto auttaa myös kotona selviytymistä ja vähentää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Reumaliiton toiminta luo edellytyksiä reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hyvinvoinnille. Tavoitteena on reumasairauksia sairastavien omaehtoinen, hyvä elämä ja mahdollisuus liikkua monipuolisesti omien mieltymysten mukaan.

Tule-oireiselle ja sairastavalle sopivia liikuntamuotoja:

Liikuntamuodoista kävely, vesiliikunta ja tanssi ovat tule-sairauksia sairastaville ja -oireisille hyviä ja suositeltavia liikuntamuotoja. Ne soveltuvat erinomaisesti tuki- ja liikuntaelimistön päivittäiseen turvalliseen harjaannuttamiseen. Järjestömme liikuntatuottein aktivoidaan jäsenistön ja ylipäänsä kansalaisten liikkumisaktiivisuutta.

Kävely on suomalaisten suosituin liikuntamuoto. Suomen Reumaliitto on kampanjoinut näkyvästi ja vahvasti kävelyn puolesta 1990-luvulta lähtien Kävele kunnolla – kampanjalla kävelykouluineen, koordinoimalla viiden maan yhteistä Walk for Health -terveysliikuntahanketta, tavoitellut Guinnessin ennätysten kirjaan vuonna 2010 Hyvän hoidon puolesta Me-kävelyllä yhdeksällä eri paikkakunnalla järjestetyillä massakävelyillä ja virkistänyt kävelyperinnettä vuoden 2014 maaottelukävelytapahtumilla. Jäsenyhdistykset ovat tottuneita kävelypäivien järjestäjiä paikkakunnillaan. Kävelypäivät sopivat erinomaisesti edelleenkin Keltaisen nauhan päivän -kampanjoitiin ja Reumaviikon viettoon.

Liikuntayhteistyötä valtakunnallisesti

Reumaliitto on valtakunnallinen 158 yhdistyksen verkosto. Liikuntajärjestö Reumaliitto on ollut vuodesta 1994. Reumaliitto tuottaa LIIKKEESTÄ HYVINVOINTIA

 • reumasairauksia sairastaville
 • tuki- ja liikuntaelinoireisille
 • kaikelle kansalle

Reumaliitto on asiantuntija, joka tuottaa terveys- ja liikunta-aineistoja, liikuttaa ja kouluttaa.

 • 200 reumatraineria
 • lähes 400 liikuntaryhmää
 • yli 5 000 aktiivista liikkujaa

Reumaliiton kehittämät, rekisteröidyt liikuntabrändit:

 • Veshumppa®
 • TULE-huoltamo®
 • Keltaisen Nauhan päivä®

 

Soveltavan liikunnan seutufoorumi

Soveltava Liikunta SoveLi Virpi Pennanen

SoveLin toiminnan tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia terveyttä edistävään liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan. Tavoitteen toteuttamiseksi SoveLi on luonut aktiivisesti monia toimintamalleja yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden kanssa.

Soveltavan liikunnan seutufoorumi on yksi toimintamalleista. Sen lähtökohtanaon ajankohtaisen kansainvälisen ja valtakunnallisen tiedon tuominen alueellisille ja paikallisille toimijoille.  Mallissa keskeistä on yhteistyön edistäminen, toiminnan laadun kehittäminen kumppanuuksia vahvistamalla ja avoimuuden lisääminen. Lisäksi tavoitteena on verkostotyön mallien kehittäminen.

Toimijalähtöisen mallin toteutus

Ensimmäinen Soveltavan liikunnan seutufoorumi toteutettiin Turussa kesäkuussa 2012.

Puolipäiväisen seutufoorumin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat SoveLi, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (entinen Ely-keskus) ja Rajattomasti Liikuntaa Turun seudulla -hanke. Osallistujiksi kutsuttiin Turun seudun kuntien ammattilaisia sekä alueen järjestöjen ja yhdistysten edustajia. Luennoitsijoina toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön, Liikuntatieteellisen seuran, erityisliikunnan jaoston, Turun kaupungin ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun asiantuntijat.

Luentojen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus työskennellä iltapäivän aikana neljässä ajankohtaisessa työpajassa pienryhmissä keskustellen, learning café -menetelmän avulla. Toinen Soveltavan liikunnan seutufoorumi toteutettiin Turussa toukokuussa 2014, nyt kokopäiväisenä. Seutufoorumissa testattiin luodun mallin toimivuutta sekä kehitettiin edelleen sen sisältöjä, verkostotyön mallia ja lisättiin avoimuutta.

Seutufoorumi valtakunnalliseksi toimintamalliksi

Soveltavan liikunnan seutufoorumi on todettu mallina hyväksi ja sen levittämistä valtakunnalliseksi toimintamalliksi on suositeltu myös Valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaostossa sekä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa.

 

Luonto liikuttaa – Hyvä olo luonnossa liikkumisesta!

Suomen CP-liitto Anu Patrikka

Luonto liikuttaa -kampanjalla kannustetaan lisäämään arjen aktiivisuutta ja liikkumaan luonnossa. Luonnossa liikkumisella voidaan vaikuttaa monipuolisesti hyvinvointiin: fyysiset ominaisuudet kehittyvät, myönteiset tunteet lisääntyvät
sekä sosiaalisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat.
Kampanjaan voi osallistua yksityishenkilönä tai yhteisönä. Suomen CP-liiton paikallisyhdistyksiä haastetaan kesällä 2015 järjestämäänulkoliikuntatapahtuma
ja kutsumaan jäsenet mukaan.
Luonnossa liikkumisen ja yhdessäolon lisäksi liikuntatapahtumassa otetaan luontoaiheisia valokuvia.
Kampanjan päätyttyä kuvamateriaalit yhdistysten tapahtumista kootaan valokuvanäyttelyksi ja esitellään CP-liiton syyspäivillä 2015.

 

Hyvän Mielen Metsäkävelyt

Suomen Mielenterveysseura Satu Turhala

Vuonna 2013 Suomen Metsäkeskus ja Suomen Mielenterveysseura toteuttivat eri puolilla Suomea Hyvän mielen metsäkävelyitä.
Metsäkävelyiden tarkoituksena oli kannustaa erityisesti nuoria liikkumaan luonnossa sekä lisätä yhteisöllisyyttä, sukupolvien välistä yhdessäoloa, vähentää yksinäisyyttä ja ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.
Rovaniemellä on järjestetty ohjattuja Metsäkävelyjä vuodesta 2013 alkaen. Toukokuussa 2014 järjestetyssä koululaisten Metsäkävelyssä Viirinkaan
peruskoulun 6. luokkalaiset kohtasivat Rantavitikan koulussa syksyllä aloittavat 9. luokkalaiset.
Tavoitteena oli tutustuttaa ala-asteelta yläasteelle siirtyvät koululaiset tuleviin koulukavereihinsa.
Ala-asteelta siirtyminen ylä-asteelle ei aina ole helppoa. Yhteisellä tutustumisella ja mukavalla tekemisellä haluttiin lisätä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Tapahtuman järjestämisestä vastasivat Rovaniemen seudun vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas, Metsäkeskus Pilke yhdessä Viirinkankaan ja
Rantavitikan peruskoulun kanssa. Hyväksi koettua perinnettä jatketaan.

 

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi

Sydänliitto Annukka Alapappila

Sydänliitto käynnisti Helsingin kaupungin, Hyks sydän- ja keuhkokeskuksen ja Helsingin sydänpiirin kanssa hankkeen liittyen sepelvaltimotautia sairastavan liikuntaan. Vuonna 2014 valmistuneen Helsingin liikuntapolun pohjalta valmistui yleinen liikuntapolkumalli erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja kolmannen sektorin toimintaan. Terveysportissa voitte tutustua Helsingin liikuntapolkumalliin, josta on tuotettu yleinen liikuntapolkumalli ja kuvattu sen tuottamisprosessi. Yleinen malli on tarkoitettu avuksi kaikille toimijoille oman alueensa liikuntapolun rakentamisessa. Malli on muokattavissa myös muille sairausryhmille.