Ohjausryhmä

 

Hankkeen ohjausryhmä koostuu soveltavan liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaisista. Ohjausryhmä tukee hankkeen toimintaa ja seuraa toimenpiteiden toteutumista. 

 

Ohjausryhmässä on laaja tuntemus kaksikielisten kuntien soveltavan liikunnan tilanteesta ja kehittämistarpeista.

 

Saku Rikala - Asiantuntija

Pertti Perko - Asiantuntija

Eva-Lotta Backman - Finlands Svenska Idrott r.f.

Per Lindroos - Folkhälsan

Saila Hänninen - Ikäinstituutti 

Kirsi Naukkarinen - Liikkuva koulu

Vilja Sipilä - Liikuntatieteellinen Seura

Virpi Mäkinen - Soveltava liikunta SoveLi 

Aija Saari - Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry