Kehittäminen

SoveLi tekee vaikuttamis- ja kehittämistyötä valtakunnallisesti. SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan näkökulmasta vaikuttamis- ja kehittämistyössä on kyse perusoikeuksista: miten pystytään turvaamaan liikuntatoiminta niille, joille yleiset liikuntapalvelut eivät sovellu tai joita ne eivät tavoita.

Liikkujien ja jäsenjärjestöjen tarpeiden erilaisuus on SoveLin haaste ja samalla myös mahdollisuus. Asiantuntemusta jakamalla ja yhteisiä linjoja etsimällä voidaan paremmin edistää kunkin järjestön jäsenistön liikkumista. Vaikuttamis- ja kehittämistyö edellyttävät niin valtakunnallista näkyvyyttä kuin toimialalla tunnettuutta. 

Valtakunnallisesti toteutettavaan vaikuttamiseen, kehittämiseen ja asiantuntijapalveluihin sisältyvät:
- lausunnot, kannanotot ja julkilausumat,
- valtakunnallisten verkostojen, kumppanuuksien ja asiantuntijuuden rakentaminen sekä
- kehittämishankkeet.

Lisätietoa ja välineitä käytännön kehittämis- ja vaikuttamistyöhön löydät viereisiltä alasivuilta, joille on koottu muun muassa seminaareihin ja vaaleihin liittyviä aineistoja. Tutustu myös SoveLin vaikuttamis- ja kehittämistyön tuloksena syntyneisiin julkaisuihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Tommi Yläkangas, toiminnanjohtaja
Puhelin: 040 551 5941
Sähköposti: tommi.ylakangas(at)soveli.fi