Syrjintä näkyväksi

24.3.2020

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto toivoisi nykyistä enemmän yhteydenottoja liikuntapalveluissa kohdatusta syrjinnästä.

Liikunnalla on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja kansalaisten arjessa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa liikunnan kysymyksiä kuitenkin on toistaiseksi käsitelty
vain harvakseltaan.

− Liikunta on tosiaan yksi niistä elämänalueista, joista yhteydenottoja tulee yllättävänkin vähän. Vuosittain niitä on ainoastaan kymmenkunta, kun kokonaisuudessaan erilaisia syrjintää
koskevia kontakteja kertyy vuodessa noin tuhat, ylitarkastaja
Matti Jutila sanoo.

Hänen mukaansa pieni määrä tuskin valitettavasti kertoo siitä,
että yhdenvertaisuus toteutuisi esimerkillisesti kaikessa liikunnassa.

− Ehkä tilanteita ei vielä tunnisteta. Ja jos tunnistetaankin, ei
tiedetä, kenen puoleen voi kääntyä.


Ennakkotapausten kautta asenteita voi muuttaa

Matti Jutila korostaa, että toimisto palvelee mielellään liikuntaa
koskevissa asioissa.

− Kun saamme tietoa, voimme selvittää asioita lisää ja laatia
lausuntoja. Ennakkotapausten kautta asenteita ja käytäntöjä on
mahdollista muuttaa.

Jutilan mukaan yhteydenoton perusteeksi riittää pienikin
epäily siitä, onko tullut kohdelluksi tasapuolisesti. Yhdessä voidaan
tämän jälkeen käydä läpi kokemusta ja pohtia, onko syrjintää
tapahtunut.

Liikuntaa koskevissa harvoissa yhteydenotoissa ovat toistaiseksi
korostuneet uimahallien ja kylpylöiden palvelut. Tämä on
Matti Jutilan mukaan varsin ymmärrettävää.

− Vesiliikunta soveltuu useille vammaisille ja pitkäaikaissairaille
henkilöille. Lisäksi esteettömät tilat, oikeanlaiset apuvälineet
ja avustaja ovat monelle välttämättömiä veteen pääsemiseksi.
Matti Jutila on vastikään aloittanut valtion liikuntaneuvoston
jaostossa, joka käsittelee yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja
kestävää kehitystä.

− Tehtävämme on varmistaa, että yhdenvertaisuus huomioidaan
liikuntapolitiikassa. Oma kauteni jaostossa on vasta alussa,
mutta työ tuntuu todella innostavalta ja merkitykselliseltä.


Lue lisää yhdenvertaisuusvaltuutetun nettisivuilta.

 

Teksti: Mari Vehmanen