Uusia ideoita koululiikunnan soveltamiseen

6.11.2018

Kuva Jyväskylän soveltavan koululiikunnan työpajasta.
Kuva Jyväskylän soveltavan koululiikunnan työpajasta.

Toukokuussa 2018 Lihastautiliitto järjesti yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa kahden päivän soveltavan liikunnan ideapajakurssin Jyväskylässä yliopiston tiloissa. Kahden opintopisteen kurssi oli tarkoitettu pian valmistuville liikunnanopettajille ja muille asiasta kiinnostuneille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Liikuntarajoitteinen oppilas liikuntatunnilla -nimellä kulkevan kurssin idea sai alkunsa Lihastautiliiton järjestämästä koululiikuntakyselystä. Ideapajakurssia ideoivat ja toteuttivat Lihastautiliitossa koulu- ja opiskeluasioiden parissa työskentelevä suunnittelija Liisa-Maija Verainen, fysioterapeutti Kristiina Rantakaisla sekä toimintaterapeutti, kurssisuunnittelija Riina Torniainen

Mukana työryhmässä oli myös luokanopettaja Elina Mäkikunnas, joka sairastaa itse SMA2-lihastautia. Elina nosti esiin hyviä vinkkejä ja näkökulmia opiskelijoille niin omista koululiikuntakokemuksistaan, kuin myös omien opiskelujensa näkökulmasta. Elina on opinnoissaan perehtynyt soveltavaan liikuntaan erityisesti talvi- ja jäälajien näkökulmasta. 

Lisäksi mukaan saatiin Malikkeen toiminnan esimies Susanna Tero. Malikkeen toimintavälineiden hyödyntäminen ja kokeileminen antoi paljon ideoita ja tietämystä kurssille osallistuneille opiskelijoille. 

Jyväskylän yliopiston puolelta kopin ideapajakurssin kehittämisajatuksesta otti alusta alkaen Lihastautiliitolle sopeutumisvalmennuskurssi- ja leirityötä tehnyt liikuntatieteiden opiskelija Patrik Pakkala. Patrik viimeistelee graduaan ja innostui soveltavan liikunnan ideapajakurssin ideoimisesta ja näiden asioiden tietoisuuden lisäämisestä liikuntatieteiden opiskelijoiden keskuudessa. 

 

Miksi?

 

Lihastautiliiton järjestämä koululiikuntakysely kartoitti loppuvuodesta 2017 lihassairaitten lasten osallistumista ja kokemuksia liikuntatunneilla.

Suurin osa lihassairaista lapsista ja nuo­rista käy lähikoulua ja osallistuu nor­maa­liopetukseen. Tämä tapa toimia perustuu inkluusioajatteluun, jolloin oppilaat opiskelevat ja kasvavat alus­ta alkaen yhdistyneessä koulu­tus­jär­­jestelmässä, ilman erityiskouluja ja eri­tyisluokkia. Inkluusiossa keskeistä ovat joustavat, kaikkien oppilaiden osal­li­suutta korostavat järjestelyt kai­kes­sa ope­tuk­ses­­sa. 

Lihassairaat ja muut liikuntarajoitteiset koululaiset eivät välttämättä pysty osallistumaan täysin samalla tavalla liikunnanopetukseen, ja osalla on käytössä myös apuvälineitä. 

Liikuntarajoitteinen oppilas liikuntatunnilla -kurssin pohjimmaisena ajatuksena oli jakaa tietoa ja kokemuksia liikunnan soveltamisesta ja apuvälineistä sekä neuvoa, kenen puoleen kääntyä liikunnanopettajana, mikäli tarvitsee tukea liikuntarajoitteisen oppilaan osallistamiseen liikunnan opetuksessa. 

 

Miten?

 

Kurssin opiskelijat saivat itse suunnitella ja kokeilla opetussuunnitelman mukaisia liikuntatunteja, joissa mukana oli myös pyörätuolilla liikkuva, sähköpyörätuolilla liikkuva sekä kävelevä liikuntarajoitteinen oppilas. 

Kurssille osallistui muutamia erityispedagogiikan opiskelijoita sekä yli 20 liikunnan opiskelijaa, ja kurssilaisen innostus ja idearikkaus teki järjestäjiin suuren vaikutuksen. Kurssilla syntyi monia hyviä uusia ja sovellettuja liikuntatuntien laji-ideoita sisäpelien, rytmiikan, pallo- ja tarkkuuspelien sekä ulkoliikunnan saralla.

Kurssin ensimmäinen päivä oli teoriapainotteinen ja inkluusioajattelua lähestyttiin eri näkökulmista puheenvuoroin ja lyhyin luento-osioin. Malikkeen Susanna Tero näytti ja kertoi Malikkeen toimintavälineistä sekä kävi läpi koululiikuntaa ja osallistamista koskevaa etiikkaa sekä lakeja ja säädöksiä.

Jo ensimmäisenä päivänä opiskelijat saivat itse kokeilla apu- ja toimintavälineitä sekä aloittaa pienryhmissä oman liikuntatunnin suunnittelun. Jokaisella pienryhmällä oli oma oppimisalue (rytmiikka, ulkopelit ja leikit, luontoliikunta, tarkkuus ja pallopelit sekä sisäpelit), jonka sisällä lajeja alettiin muokata, suunnitella ja kehitellä. Kurssin toinen päivä vietettiin uusia laji- ja liikuntatunti-ideoita kokeillen ja kehitellen koko ryhmän voimin. 

Jokaisen muulle ryhmälle pidetyn oppitunnin jälkeen kurssilaiset pohtivat, mitä erityisen hyvää keksityissä ja kehitellyissä lajeissa oli sekä mitä erityisesti pitäisi vielä huomioida. 


Entä sitten?


Ideapajakurssi oli ensimmäinen laatuaan ja täten vielä kokeiluasteella. Kurssista saatiin hyvää palautetta ja kurssille osallistuneet opiskelijat kokivat kurssin hyödylliseksi sekä innostavaksi. 
Toiveina ja ajatuksena on jatkaa työtä koululiikunnan parissa ja ideapaja-kurssia jossain muodossa myös tulevaisuudessa.

Niin Lihastautiliitto, Malike kuin Jyväskylän yliopiston opiskelijat – tulevat liikunnanopettajat – pitivät aihetta tärkeänä ja kurssia hyödyllisenä. 

Lihastautiliitto kokoaa kurssin ideoista myös materiaalipankin, josta hyvät ideat ja lajit ovat tulevaisuudessa löydettävissä kaikille niitä tarvitseville ja niistä kiinnostuneille. 

Teksti: Riina Torniainen ja Susanna Hakuni
Kuvat: Riina Torniainen

 

Lisätietoa

Kaikille kentille ja saleihin – koululiikunnan tuntimalleja (pdf)