Raportit ja selvitykset

Kove-hankkeen 2011–2013 loppuraportti


Loppuraportti tiivistää SoveLin koulutushankkeen toiminnan ja tulokset. Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeessa muodostettiin kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla kehitetään ja tuetaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntatoimintaa.

Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukena. Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi  -hankkeen 2011–2013 loppuraportti. (pdf, 2 MB) Tinja Saarela.
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja SoveLi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279. 48 sivua.

Tilaa painettu julkaisu

Linkki raportin pdf-versioon

Selvitys kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnasta


Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja SoveLi selvittivät talvella ja keväällä 2013 kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoimintaa laajalla kyselyllä. Selvitykseen osallistuivat SoveLin kaikki 17 jäsenjärjestöä.

Selvityksellä tuotettiin liikuntapoliittisille päätöksentekijöille tietoa kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnasta, rahoituksesta ja tulevaisuuden näkymistä liikuntalain uudistamista varten, tiedolla johtamisen tueksi. Lisäksi selvityksen avulla tarjotaan järjestöille itselleen vertailtavaa tietoa, jonka avulla ne voivat systemaattisesti tarkastella, arvioida ja kehittää oman järjestönsä liikuntatoimintaa. Raportti antaa tietoa myös muille soveltavasta liikunnasta kiinnostuneille.

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina. Selvitys kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan toteuttamisesta, rahoituksesta ja tulevaisuuden näkymistä. (pdf, 2,8 MB) Kaisa Koivuniemi ja Anne Taulu. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Soveltava Liikunta SoveLi ry 2013. Soveltavan liikunnan julkaisuja 1. 56 sivua.

 

Seuratoimintakysely 2012 SoveLin jäsenjärjestöille


Kysely oli osa Suomen Liikunnan ja Urheilun SLU:n ja liikuntajärjestöjen kehittämistoimintaa, ja ensimmäinen SoveLin jäsenjärjestöjen paikallistasolle tehty kysely.

Seuratoimintakysely 2012 Sovelin jäsenjärjestöille. (pdf) Reetta Kettunen 7.8.2012.

 

Selvitys liikunnan inkluusiosta


Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen erityisliikunnan jaosto (ELJ) antoi SoveLille keväällä 2011 tehtäväksi selvittää inklusiivisen ajattelun pohjalta, miten SoveLin jäsenjärjestöt tekevät yhteistyötä lajiliittojen sekä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. Selvityksessä kerrotaan sekä erilaisista liikunnan yhteistyömuodoista että niistä haasteista, joita kansanterveys- ja vammaisjärjestöt kohtaavat liikunnan integraation ja inkluusion toteutumisessa.

Anne Taulu, Terhi Pihlajaniemi, Heidi Hölsömäki, Riitta Samstén, Tinja Saarela. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle (pdf 0,2 MB)

 

Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan


Liikunta sopii jokaiselle -koulutushankkeen 2008–2010 loppuraportissa kerrotaan SoveLin koulutushankkeen toteutuksesta ja arvioidaan saavutettuja tuloksia. Hankkeessa kehitettiin paikallisyhdistysten liikuntavastaavien työtä tukevia Liikkeelle-koulutuksia. Keskeistä koulutuksissa ja paikallisessa soveltavan liikunnan kehittämisessä on kuntien ja yhdistysten kumppanuus. 

Sari Kivimäki, Anne Taulu, Mari Vehmanen, Heidi Hölsömäki. Likes-säätiö 2011. Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan (pdf 1,4 MB)

Tilaa painettu raportti täältä

 

Virveli – Virtaa verkostoihin liikunnasta


Virveli-hankkeen (2006–2009) loppuraportissa kerrotaan SoveLin koulutus- ja kehittämishankkeen tuloksista. Hankkeessa kehitettiin malleja paikallisen soveltavan ja terveyttä edistävään liikuntaan. Keskeistä oli yhteistyön vahvistaminen kuntien ja yhdistysten välllä sekä paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukeminen.

Heidi Hölsömäki (toim.), Anne Taulu (toim.) Raija Luona-Helminen, Riitta Samstén. Likes-säätiö 2010. Virveli – Virtaa verkostoihin liikunnasta. SoveLin koulutus- ja kehittämishankkeen tuloksia. (pdf 1,79 MB)
Tilaa painettu raportti täältä.


Koulutus on ihan se ykkönen -tarvekartoitus

Liikunta sopii jokaiselle -koulutushanke (2008-2010) tuotti ensi töikseen laajan koulutustarvekartoituksen 2008–2009. Toimittaja YTM Tuula Purasen tekemä selvitys toteutettiin haastattelemalla SoveLin jäsenjärjestöjen liikunnan yhdyshenkilöjä. Raportissa kuvataan SoveLi-järjestöjen tarpeita laajasti. Vain sähköisenä.

Tuula Puranen. SoveLi ry 2009. Koulutus on ihan se ykkönen (pdf 1,7 MB)

 

Hyvän tahdon viestin loppuraportti


SoveLi järjesti vuonna 2006 Hyvän tahdon viesti -kampanjan yhdessä jäsenjärjestönsä ja 18 paikkakunnan työryhmien kanssa. Viestikampanjassa paikalliset toimijat järjestivät soveltavan liikunnan tapahtumia, kehittivät yhteistyötä ja kokosivat soveltavan liikunnan viestejä päättäjille. Vain sähköisenä.

Raija Luona-Helminen, Heidi Hölsömäki (toim.). SoveLi ry 2007. Hyvän tahdon viestin loppuraportti (pdf 1,6 MB)

 

Solia-projektin loppuraportti

SoveLi hallinnoi Solia – soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta -projektia 2001–2004. Projektissa kehitettiin soveltavan liikunnan apuvälinetoimintaa ja sen tuloksena julkaistiin Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirja (Edita 2005).

Raija Luona-Helminen ja Riitta Samstén. SoveLi ry 2005. Solia-projektin loppuraportti (pdf 0,2 MB)


 

SoveLin virstanpylväät

Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelija Kari Koivumäki ja SoveLin suunnittelija Raija Luona-Helminen kokosivat yhteen SoveLin merkittävimmät virstanpylväät ensimmäisen 10 toimintavuoden ajalta. SoveLin virstanpylväät 1993-2004 (pdf)

 

Terveysliikunnan virstanpylväät 

Professori Ilkka Vuori esitti SoveLin 10-vuotisjuhlissa 7.4.2004 juhlapuheen, jonka aiheena oli Terveysliikunnan virstanpylväät.
Voit tulostaa puheen kirjallisena itsellesi: Terveysliikunnan virstanpylväät (pdf)