Liikuntasuositusinfograafi / Motionsrekommendations infograf

Uusi infograafi toimii koulutustyökaluna sekä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa levitettävissä olevana tietoiskuna. Se on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi VAU:n ja SoveLin verkkosivuilta pdf-muodossa ja teksteinä. Lisäksi infograafeja tukevia PowerPoint-koulutusaineistoja julkaistaan myöhemmin molemmilla kotimaisilla kielillä.


Liitteenä on pdf-tiedostoina infograafit suomeksi ja ruotsiksi sekä word-tiedostoina infograafien sisältö tekstinä ja perustelut suosituksille suomeksi ja ruotsiksi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Den nya infografen fungerar som ett verktyg för utbildningar och som t.ex informationsinslag på sociala median. Infografen finns tillgänglig på VAU:s och SoveLi:s webbsidor, både som pdf och i textform, på finska och svenska. Senare utkommer även ett powerpoint-utbildningsmaterial som stödmaterial, både på finska och svenska.

 

Bifogat finner ni infografen på svenska och finska i pdf-format samt word-dokument där infografens textinnehåll och motiveringarna bakom rekommendationerna på båda språken hittas.

Infograafit suomeksi ja ruotsiksi / Infografer på finska och svenska

PDF-tiedostoInfograafi_suomeksi_res300.pdf (1.2 MB)
Liikuntasuositusinfograafi-pdf suomeksi, res300, julisteversio
PDF-tiedostoInfograafi_suomeksi_res72_web.pdf (128 kB)
Liikuntasuositusinfograafi-pdf suomeksi, res72, nettiversio
MS Word -tiedostoLiikuntasuositukset_suomi.docx (18 kB)
Liikuntasuosituksien sisältö tekstinä ja perustelut suosituksille -word-tiedosto, suomeksi
PDF-tiedostoInfograf_svenska_res300.pdf (1.2 MB)
Infograf svenska, res300
PDF-tiedostoInfograf_svenska_res72_web.pdf (128 kB)
Infograf svenska, res72, web
MS Word -tiedostoRekommendationer_for_fysisk_aktivitet_svenska.docx (21 kB)
Rekommendationer for fysisk aktivitet, svenska