Julkaisut

Soveltavan liikunnan aineistoluettelo
Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset
Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina
SoveLin strategia Jokaisella on oikeus liikkua -vuosille 2019-2021.
Vaaliteesit 2015
SoveLi 20 vuotta
Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja
Yhdessä liikkeelle – yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina

Tälle sivulle on koottu SoveLin tuottamat esitteet ja kirjat, joista suurin osa on saatavilla maksutta pdf-muodossa. Soveli-lehdet, uutiskirje SoveLi-infot sekä raportit ja selvitykset löytyvät omilta alasivuiltaan.

 

ESITTEET

 

Soveltavan liikunnan aineistoluettelo

Aineistoluetteloon on koottu tiedot SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen liikuntaan ja terveyteen liittyvistä julkaisuista. Luettelo on tarkoitettu helpottamaan liikuntatiedon etsijöitä. 
Soveltavan liikunnan aineistoluettelo 2018. Aineistoja liikunnasta, terveydestä ja liikunnan soveltamisesta. (pdf) Soveltavan liikunnan julkaisuja 3. Soveltava Liikunta SoveLi ry. Laajuus 15 sivua, koko A4.

 

Kansanterveys​- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina -esitteessä on tietoa SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Esitteessä kuvataan liikunnan asema, valtakunnallinen ja paikallinen toiminta, yhteistyö ja rahoitus järjestöissä. 

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina (pdf, päivitetty 2016)
Esitteestä on koottu myös tiivistetty esitys, johon pääset tutustumaan täällä.
 

SoveLin strategia

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n strategia päivitettiin vuoden 2018 aikana. Strategiatyöhön osallistuivat jäsenjärjestöjen edustajat, henkilöstö ja hallitus ulkopuolisen asiantuntijan tukemana.

Lopputulokseksi muotoutui uusi, aiempaa tiiviimpi, strategia, jonka sisältö tiivistyy visioon "Jokaisella on oikeus liikkua". Visiota toteutetaan neljän strategisen painopisteen kautta, jotka toimivat vuosittaisten toimintasuunnitelmien perustana. SoveLin toiminta perustuu jäsenjärjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle.

-Tommi Yläkangas, SoveLin toiminnanjohtaja

 SoveLin strategia vuosille 2019–2021 (pdf)

 

Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset 2016–2021

Soveltava Liikunta SoveLi on laatinut tiiviissä vuoropuhelussa jäsenjärjestöjensä ja alan asiantuntijoiden kanssa soveltavan liikunnan kehittämistä linjaavat suositukset. Tavoitteena on, että suositusten avulla ja yhteisellä tekemisellä liikuntatoiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat entisestään. Liikkuen kohti hyvinvointia – Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016–2021 painettu versio maksaa 4 euroa/kpl.
Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset (pdf)

 

SoveLin vaaliteesit 2015

Tutustu SoveLin yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa laatimiin kolmeen vaaliteesiin. Niillä tähdätään eduskuntavaaleihin 2015. Kuntia ja muita soveltavan liikunnan järjestäjiä muistutetaan, että liikuntaan panostamalla voidaan saada aikaan isoja säästöjä.
SoveLin vaaliteesit 2015 (pdf)

 

SoveLin 20-vuotisjuhlajulkaisu

SoveLin 20-vuotisjuhlajulkaisussa käydään haastattelujen, kuvien ja aikajanan avulla läpi järjestön historiaa syntyvuosista toiminnan vahvistumiseen.
Soveltava Liikunta SoveLi – 20 vuotta liikuntaa yhdessä kehittäen (pdf 5,9 MB) Heidi Hölsömäki ja Anne Taulu (toim.). 2013. Soveltavan liikunnan julkaisuja 4. Soveltava Liikunta SoveLi ry. 32 sivua.

 

Virtaa verkostoihin liikunnasta

SoveLin Virveli-hankkeessa (2006–2009) kehitettiin soveltavaa liikuntaa ja liikunnan yhteistyömalleja viidellä paikkakunnalla: Halikossa, Salossa, Raumalla, Turussa ja Huittisissa. Toimittaja Mari Vehmasen tekemissä jutuissa kerrotaan paikallisia kokemuksia kuntien ja yhdistysten liikunnan yhteistyöstä sekä soveltavan liikunnan kehittämisestä. 
Virveli-esite (pdf). Laajuus: 16 sivua. Julkaisija: Soveltava Liikunta SoveLi ry. 2009.

 

KIRJAT

 

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja


Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja on tarkoitettu yhdistysten liikuntavastaaville, erityisesti kansanterveys- ja vammaisyhdistyksissä toimiville. Sisällöstä hyötyvät kaikki yhdistysliikunnan kanssa tekemisissä olevat: esimerkiksi liikuntaryhmien ohjaajat sekä kuntien liikunnan viranhaltijat ja päättäjät. Opas kertoo liikuntavastaavan erilaisista rooleista ja tehtävistä. Käsikirjaa täydentää sähköinen lisämateriaali, joka löytyy osoitteesta: www.liikkeelle.fi

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja. Liisa Heimo-Vuorimaa, Eija Hiitti, Tinja Saarela, Mari Vehmanen. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma / Likes-tutkimuskeskus ja SoveLi. 2013. 36 sivua, nelivärinen. Hinta 10 euroa (+toimituskulut). Tilaukset: www.soveli.fi/tilaukset

 

Yhdessä liikkeelle - yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina

"Tärkeä teos, voi suositella vaikka erityisliikunnan ohjaajien työn kehittämisen tueksi." - Terveyden edistämisen keskuksen arviointi

Oletko portinvartija vai verkonkutoja? Yhdessä liikkeelle - yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina tarkastelee yhteistyötä liikuntatoiminnan kautta, onhan liikuntasektori yksi edelläkävijöistä ja nopeimmin muuttuvista aloista.
Kirja kertoo, miksi yhteistyötä kannattaa tehdä ja miten kumppanuus onnistuu. Verkosto-, oppimis-, johtamis- ja ryhmänäkökulmat avaavat työkalupakin, josta voit valita itsellesi sopivat työkalut. Esimerkkitapaukset ja käytännön sovellukset syventävät järjestöjen ja kuntien liikunnan yhteistyöhän liittyviä erityispiirteitä.
Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita, kouluttajia ja soveltavan liikunnan asiantuntijoita. Teos on suunnattu kuntien eri hallintokuntien työntekijöille, kansanterveys-, vammais- ja eläkeläisyhdistyksille sekä järjestöille, päättäjille ja opiskelijoille.

Yhdessä liikkeelle – yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina. Heidi Hölsömäki (toim.). Laajuus: 162 sivua. Kustantaja: Edita Publishing Oy. Julkaisija: Soveltava Liikunta SoveLi ry. 2008. Tilaukset