Suomen Parkinson-liitto

Kymmenen vuoden virallisesta sairaushistoriastaan huolimatta Anne Karvonen pärjää edelleen pienellä lääkityksellä. Hyvänä lääkkeenä pitämäänsä liikuntaan hän uskoo vahvasti ja samaa sanoo myös häntä hoitava neurologi.
”Neurologini uskoo myös liikunnan lääkitsevän, sillä kaikki hänen potilaansa, jotka liikkuvat säännöllisesti, ovat myös säilyttäneet toimintakykynsä parempana.”
Teksti ja kuva: Arja Pasila

Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen potilas- ja liikuntajärjestö. Vuodesta 2003 lähtien se on saanut liikuntatoimintaan avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liiton kohderyhminä ovat liikehäiriösairauksia sairastavat sekä heidän läheisensä. Liikehäiriösairauksia ovat muiden muassa Parkinsonin ja Huntigtonin taudit, dystonia, harvinaiset liikehäiriösairaudet, parkinsonismi sekä essentiaalinen vapina, joka ilmenee sisäsyntyisesti, muista taudeista riippumatta.

Liikuntatoiminnan valtakunnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa liiton liikuntasuunnittelija yhdessä potilas- ja asiantuntijajäsenistä koostuvan liikuntatoimikunnan kanssa.

Paikallisyhdistyksissä toimivat liikuntavastaavat ja kerhoissa kerhonliikuttajat organisoivat alueellista liikuntatoimintaa, ohjaavat ja innostavat jäsenistöä liikkumaan. Suosituimpia liikuntalajeja 2017 olivat liikuntakyselyn mukaan boccia ja keilailu sekä omaehtoisessa liikunnassa kävely tai sauvakävely.

Monipuolinen liikunta on liikehäiriösairauksien hoidossa lääkityksen ohella tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä. Tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä sairastuneille välitetään oman jäsenlehden, tiedotteiden (valtakunnallisten/paikallisten) ja kotisivujen välityksellä.

Liitto järjestää teemallisia liikuntakursseja jäsenistölleen sekä tuottaa liikuntatestausta sekä neuvontaa henkilökohtaisesti ja ryhmissä.

Tietoa Parkinson-liiton liikuntatoiminnasta ja yhdistysten sekä kerhojen liikuttajista löydät täältä liiton kotisivuilta

 

Liikunnan yhteyshenkilö


Taina Piittisjärvi
Fysioterapeutti (AMK),
 liikuntasuunnittelija 
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
puh. 02 2740 435          
taina.piittisjarvi(at)parkinson.fi
www.parkinson.fi
 

Ota yhteyttä