Suomen Nivelyhdistys

Vesivoimistelu on suosittu liikuntamuoto paikallisosastojen liikuntaryhmissä.
Kuva: Katri Kovasiipi

 

Nivelopas kertoo nivelrikosta ja sen hoidosta. Liike- ja liikuntaharjoittelu on nivelrikon hoidon perusta.

Ajantasaiset tiedot paikallisosastojen liikuntaryhmistä löytyvät osoitteesta www.nivel.fi> Paikallinen toiminta sekä Niveltieto-lehden mukana julkaistavasta Nivelpiirien Paikallistoiminta -liitteestä.

Suomen Nivelyhdistys on tuottanut Tekonivelleikkaukseen-DVD:n, tilaukset Nivelpuodista osoitteesta www.nivel.fi> Nivelpuoti

 

Suomen Nivelyhdistys ry:n liikuntatoiminnasta vastaavat käytännössä paikallisosastot, jotka järjestävät nivelrikkoisille sopivaa liikuntaa, kuten ohjattuja vesivoimistelu- ja kuntosalivuoroja. Liikuntaryhmien toteutuksen lähtökohtana ovat osallistujien omat tarpeet, toiveet ja lähtökohdat.

Suomen Nivelyhdistys tiedottaa jäsenistölleen aktiivisesti liikunnan merkityksestä nivelvaivojen, erityisesti nivelrikon, hoidossa ja ehkäisyssä: liikunta on näiden vaivojen tärkein ennaltaehkäisyn keino.

Viestintämme keskeinen sisältö on kuntoutuksen ja oikeanlaisen liikunnan merkitys tekonivelleikkaukseen valmistautumisessa ja siitä toipumisessa. Liikuntaviestinnän tärkeä kanava on neljä kertaa vuodessa jäsenistölle jaettava Niveltieto-lehti, jota voi myös ostaa lehtipisteistä.

Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 11 000 ja palkattuja henkilöitä on 8 (5 osa-aikaista, 3 kokoaikaista, joista yksi on hanketyöntekijä).

 

Liikunnan yhteyshenkilö

 

toiminnanjohtaja Mari Kauhaniemi
PL 1328, 00101 Helsinki
puh. 050 5252 099
mari.kauhaniemi(at)nivel.fi
www.nivel.fi