Suomen Nivelyhdistys

Vesivoimistelu on suosittu liikuntamuoto paikallisosastojen liikuntaryhmissä.
Kuva: Katri Kovasiipi

 

Nivelopas kertoo nivelrikosta ja sen hoidosta. Liike- ja liikuntaharjoittelu on nivelrikon hoidon perusta.

Ajantasaiset tiedot paikallisosastojen liikuntaryhmistä löytyvät osoitteesta www.nivel.fi> Paikallinen toiminta sekä Niveltieto-lehden mukana julkaistavasta Nivelpiirien Paikallistoiminta -liitteestä.

Suomen Nivelyhdistys on tuottanut Tekonivelleikkaukseen-DVD:n, tilaukset Nivelpuodista osoitteesta www.nivel.fi> Nivelpuoti

 

Suomen Nivelyhdistys ry:n liikuntatoiminnasta vastaavat käytännössä paikallisosastot, jotka järjestävät nivelrikkoisille sopivaa liikuntaa, kuten ohjattuja vesivoimistelu- ja kuntosalivuoroja. Liikuntaryhmien toteutuksen lähtökohtana ovat osallistujien omat tarpeet, toiveet ja lähtökohdat.

Suomen Nivelyhdistys tiedottaa jäsenistölleen aktiivisesti liikunnan merkityksestä nivelvaivojen, erityisesti nivelrikon, hoidossa ja ehkäisyssä: liikunta on näiden vaivojen tärkein ennaltaehkäisyn keino.

Viestintämme keskeinen sisältö on kuntoutuksen ja oikeanlaisen liikunnan merkitys tekonivelleikkaukseen valmistautumisessa ja siitä toipumisessa. Liikuntaviestinnän tärkeä kanava on neljä kertaa vuodessa jäsenistölle jaettava Niveltieto-lehti, jota voi myös ostaa lehtipisteistä.

 

Liikunnan yhteyshenkilö


Jyrki Laakso, toiminnanjohtaja
PL 1328, 00101 Helsinki
puh. 09 27 123 12 ja 044 5544 555
jyrki.laakso(at)nivel.fi
www.nivel.fi
 

Ota yhteyttä