Suomen Mielenterveysseura

Mielen hyvinvointi ja liikunta on perheiden yhteinen asia! Kuva perheliikuntatapahtumasta elokuulta 2010.
Kuva: Sinikka Kaakkuriniemi

 

Mielenterveysseuran sivuilla on joukko liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä pdf-aineistoja, kuten Perheliikunnan vinkkirkortit Moto-taituriksi, Hyvinvoinnin lähteillä, Suunnista hyvinvointisi rasteille ja Suunnista voimavarojesi lähteille. Lataa julkaisut täältä.

Lisäksi liikuntaan ja mielenterveyteen liittyvää materiaalia tästä

Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset täältä

 

 

 

Suomen Mielenterveysseura tuo liikuntatoiminnassaan esille yhteisöllisyyden merkitystä, yhdessä tekemistä, toisten tukemista sekä perheiden ja sukupolvien välisen yhdessäolon merkitystä. Terveysliikuntatoiminnan kehittämistyössään ja liikuntahankkeissaan Mielenterveysseura on tuonut vahvasti esiin liikunnan merkitystä mielen hyvinvoinnille.

Terveysliikuntatoimintamme on osa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukea, jota toteuttavat paikallisten mielenterveysseurojen vapaaehtoiset hyvinvointivastaavat ja hyvinvointitreenit -ryhmien ohjaajat. Toimijoiden kouluttamisesta ja tehtävään perehdyttämisestä vastaa Suomen Mielenterveysseura. Monipuolisen toiminnan järjestäminen mahdollistuu verkostoyhteistyönä. Vahvasti toiminnassa ovat olleet mukana kuntien sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, kansalaisopistot, eläkeläis- ja muut järjestöt, seurakunta ja urheiluopistot.

Paikallisten mielenterveysseurojen terveysliikuntatoiminta on monimuotoista:
Hyvinvointivastaavatoiminta kattaa monipuolisen ja eri kohderyhmille suunnatun liikuntatoiminnan: vesiliikunta-, sauvakävely-, kuntosali-, keilailu-, sähly-, liiku koiran kanssa ja Hyvinvointitreenit® -ryhmätoiminnan, tapahtumien ja terveyden edistämiseen liittyvien, informatiivisten yleisötilaisuuksien järjestämisen sekä hyvinvointiin liittyvän tiedottamisen painopisteen ollessa ikääntyvien ja vähän liikkuvien aikuisikäisten aktivoinnissa.

Liikunta on kuulunut myös Mielenterveysseuran vakiintuneeseen tukihenkilötoimintaan ja asumisen tukitoimintaan yhtenä toiminnallisen tukemisen muotona. Mielenterveysseuran tukihenkilöillä on tuettavinaan henkilöitä, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen elämänsä kriiseistä tai muutoin vaikeissa elämäntilanteissa. Liikunnallista ryhmätoimintaa kohdennetaan myös tukihenkilöille virkistystoimintana.

Mielenterveysseuran liikuntatoimintaa on kehitetty 2000-luvulla erilaisten hankkeiden kautta. Lisäksi Mielenterveysseura kuuluu Valtakunnalliseen perheliikuntaverkostoon.
 

Liikunnan yhteyshenkilö


Satu Turhala, kehittämiskoordinaattori
Maistraatinportti 4 A, 7. krs
00240 Helsinki
puh. 040 6526 646
etunimi.sukunimi@mielenterveysseura.fi
www.mielenterveysseura.fi

Ota yhteyttä