Suomen Luustoliitto

Salon Seudun Osteoporoosiyhdistys tarjoaa vesijumppaa jäsenilleen kolmasti viikossa. Ryhmien vetäjinä toimivat vertaisohjaajat. Tällä kerralla vetovuorossa on Aino Männikkö. Kuva: Seija Määttänen

 

Suomen Luustoliiton (ent. Suomen Osteoporoosiliitto) liikuntatoiminnan keskeisimpänä osana on 19 jäsenyhdistyksen järjestämä liikunta. Osalla yhdistyksistä on monenlaisia liikuntaryhmiä jäsenistön toiveiden mukaisesti. Ryhmistä suosituimpia ovat kuntosali- ja vesiliikuntaryhmät. Liikunta onkin noussut yhdeksi keskeisimmistä jäsenyhdistysten toimintamuodoista ja sen suosio on kasvanut vuosi vuodelta.

Luustoliitto on kouluttanut jäsenyhdistyksiinsä vapaaehtoisena toimivia liikunnan vertaisohjaajia Murtumatta mukana – Lujuutta liikkumalla -toiminnan kautta yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Vertaisohjaajat ohjaavat liikuntaa jäsenyhdistyksissä. Lisäksi liitto on kouluttanut liikuntavastaavia, joiden tehtävänä on osteoporoosikuntoutujien liikuntamahdollisuuksien luominen ja edistäminen oman yhdistyksen alueella, yhtenä keskeisenä yhteistyökumppanina on kuntien liikuntatoimi. Toiminnan laajuus ja aktiivisuus yhdistyksissä vaihtelevat.

Osteoporoosin ennaltaehkäisyssä ja omahoidossa sekä kaatumisen ehkäisyssä liikunnalla on keskeinen merkitys. Tämän lisäksi liikunta parantaa yleistä hyvinvointia ja kohentaa elämänlaatua.

Liikunta auttaa luuston huippumassan saavuttamisessa (lapset, nuoret) ja luumassan säilyttämisessä (aikuiset) sekä hidastaa luumassan menetystä (ikääntyneet). Luuston rakenne ja toiminta vaativat kehon painon kantamista. Luusolut mukauttavat luuston lujuutta aistimalla kuormitusta. Mekaaninen kuormitus (lihastoiminta ja oman painon kantaminen) aikaansaavat luumassan ja -rakenteen muutoksia. Täydellinen, pitempiaikainen liikkumattomuus aiheuttaa nopeasti luumassan menetystä pystyasentoisen kuormituksen puuttuessa sekä luukudoksen hajoamisen kiihtyessä.

Osteoporoosikuntoutujia kannustetaan liikkumaan, sillä sekä arkiliikunnalla että liikuntaharrastuksilla on merkitystä luuston hyvinvoinnille. Kaatumisien ja murtumien ehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpysymiseen tähtäävän liikunnan tulisi kehittää lihaskuntoa, tasapainoa, koordinaatiokykyä ja nivelten liikkuvuutta. Lihasvoiman harjoittaminen on kohdistettava ainakin selän, vatsan, lantion ja ranteiden alueelle.

Liikkumisvarmuus edesauttaa myös sosiaalisten kontaktien ylläpitämistä ja henkistä hyvinvointia. Pienillä kotioloissa päivittäin tehtävillä ja kevyillä liikeharjoituksilla voi estää kaatumisia tehokkaasti. Hyväkuntoinen voi harjoitella esimerkiksi istumaan menoa ja tuolilta nousemista käsiä käyttämättä, varovasti aloittaen.

 

Liikunnan yhteyshenkilö

 

Tiina Kuronen, järjestösuunnittelija
Köydenpunojankatu 8 G, 00108 Helsinki
puh. 050 442 3999
tiina.kuronen(at)luustoliitto.fi
www.luustoliitto.fi