Selkäliitto

Selkäliiton paikallisyhdistyksien perusliikuntaryhmämuoto on selkäjumppa, jossa liikutetaan ja vahvistetaan koko kehoa.
Kuva: Pirjo Ailanto

 

Tutustu selkäystävällisiin jumppaohjeisiin täällä

Lähes kaikissa Selkäliiton paikallisissa selkäyhdistyksissä järjestetään viikoittain ryhmäliikuntaa. Yhteensä yhdistyksissä järjestetään viikoittain yli 200 liikuntaryhmää. Eniten selkäyhdistykset järjestävät vesiliikuntaa ja selkäjumppaa. Ryhmiä ohjaa liikkumisen asiantuntija, yleisimmin fysioterapeutti. Ryhmään on helppo mennä ja ryhmä tukee liikunnan säännöllistä harrastamista. Liikunnan lisäksi ryhmissä saa tukea toisilta selkäkipuisilta eli vertaisilta.

Yhdistyksissä toimii liikuntavastaava, joka koordinoi yhdistysten liikuntaan liittyviä asioita. Liikuntavastaava osaa ohjata selkäkipuisen henkilön hänelle soveltuvaan ryhmään tai opastaa ottamaan yhteyttä yhdistyksen vertaistukihenkilöön tai Selkäliiton selkäneuvojaan.

Selkäkivun ennaltaehkäisyssä ja itsehoidossa monipuolisella liikunnalla on keskeinen merkitys. Säännöllinen päivittäinen kävely tai sauvakävely edistävät sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä parantavat yleistä kestävyyttä, edistävät nikamaverenkiertoa ja välilevyn aineenvaihduntaa.

Kestävyysliikunnan ohella selkä tarvitsee myös lihasvoimaa vahvistavaa harjoittelua. Lihaskuntoharjoittelu parantaa vartalon hallintaa, lihaskestävyyttä ja -voimaa. Tähän sopivia lajeja ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, pilates tai vesivoimistelu. Selän toimintakyvyn kannalta liikunnan tulee sisältää myös liikehallinnan harjoitteita, kuten tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta kehittäviä harjoitteita. Myös kaikenlainen hyöty-, työmatka- ja arkiliikkuminen edistävät selän terveyttä.

 

Liikunnan yhteyshenkilö


Hanna Kääriäinen, järjestö- ja liikuntatoiminnan koordinaattori
Eerikinkatu 16 A 2, 00100 Helsinki
puh. 040 553 1941 
hanna.kaariainen(at)selkaliitto.fi
www.selkaliitto.fi ja www.selkakanava.fi

 

Valtakunnallista selkäviikkoa vietetään 12.-18.10.2020. Maailman selkäpäivän (16.10.) yhteydessä vietettävällä Selkäviikolla useat selkäyhdistykset järjestävät erilaisia liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja.