Psoriasisliitto–Psoriasisförbundet

Psoriasista sairastavat pääsevät kokeilemaan itämaisia lajeja sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuvassa tai-chi-harjoitus.

 

Liikunnalla on hyvin tärkeä merkitys psoriasiksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tutkimuksen mukaan säännöllinen liikunta on ainoa psoriasiksen puhkeamista vähentävä tekijä. Myös Psoriasiksen Käypähoito -suosituksessa mainitaan terveiden elämäntapojen ja säännöllisen liikunnan olevan osa psoriasiksen kokonaisvaltaista hoitoa. Psoriasis vaikuttaa tautiin sairastuneen henkilön liikunta- ja toimintakykyyn. Liikunta auttaa niiden ylläpitämisessä. Liikunnalla on myös keskeinen merkitys psoriasiksen liitännäissairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Psoriasisliiton liikuntasuositus perustuu UKK-instituutin kehittämään liikuntapiirakkaan, jota käytetään niin sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseilla kuin vapaaehtoistoiminnassa ja viestinnässäkin.

Psoriasisliitto on kouluttanut liikunnan vertaisohjaajia ja järjestänyt muutaman Liikkeelle-koulutuksen yhdessä SoveLi ry:n kanssa. Useissa Psoriasisliiton paikallisyhdistyksissä toimii vapaaehtoinen liikuntavastaava. Monissa paikallisyhdistyksissä on myös erilaisia säännöllisiä liikuntaryhmiä, kuten vesiliikunta-, sauvakävely-, kuntosali- ja keilausryhmiä tai erilaisia vuosittaisia liikuntatapahtumia. Lisäksi jotkin yhdistykset tukevat itsenäistä liikkumista korvaamalla osan liikunnan kustannuksista.

Psoriasisliiton paikallisyhdistysten liikuntavastaavien tehtävänä on luoda ja edistää psoriasista sairastavien liikuntamahdollisuuksia paikallisella tasolla, kuten kunnissa. Osa liikuntavastaavista ohjaa myös itse vertaisliikuntaa. Liikuntatoiminnan laajuus ja aktiivisuus yhdistyksissä vaihtelevat paljon.

 

 

Liikunnan yhteyshenkilö
 

Anne Savuoja, järjestösuunnittelija, liikuntavastaava 
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Kansankatu 53, 90100 Oulu
0400 867927 
anne.savuoja(at)psori.fi

www.psori.fi