Parkinsonliitto

Dystonia-yhdistyksen liikuntavastaava, Johanna Rahikainen, kertoo liikunnan ja lenkkeilyn Ransu-koiran kanssa olevan mainio keino nollata ajatuksia ja saada raikkaasta ulkoilmasta hyvää oloa, ”Tärkeintä on osata liikkua omien voimavarojensa mukaan ja löytää sellainen liikuntamuoto, josta itse tykkää ja joka innostaa”. Levon merkitys ja palautuminen liikunnasta on ensiarvoisen tärkeää kaikille liikkujille, mutta etenkin dystoniassa se on edellytys liikkumiselle.
Teksti ja kuva: Parkinsonliitto
Yli kymmenen vuoden virallisesta sairaushistoriastaan huolimatta, Turun seudun Parkinson-yhdistyksen liikuntavastaava, Anne Karvonen selviytyy arjestaan monipuolisella liikunnalla ja lääkityksellä. Hyvänä lääkkeenä pitämäänsä liikuntaan hän uskoo vahvasti ja samaa sanoo myös häntä hoitava neurologi.
”Neurologini uskoo myös liikunnan auttavan lääkityksen ohella, sillä kaikki hänen potilaansa, jotka liikkuvat säännöllisesti, ovat myös säilyttäneet toimintakykynsä parempana.” Teksti ja kuva: Arja Pasila

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen potilas- ja liikuntajärjestö. Vuodesta 2003 lähtien se on saanut liikuntatoimintaan avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liiton kohderyhminä ovat liikehäiriösairauksia sairastavat sekä heidän läheisensä. Liikehäiriösairauksia ovat muiden muassa Parkinsonin ja Huntingtonin taudit, dystonia, harvinaiset liikehäiriösairaudet, parkinsonismi sekä essentiaalinen vapina, joka ilmenee sisäsyntyisesti, muista taudeista riippumatta.


Liikuntatoiminnan valtakunnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa liiton liikuntasuunnittelija yhdessä potilas- ja asiantuntijajäsenistä koostuvan liikuntatoimikunnan kanssa.


Paikallisyhdistyksissä toimivat liikuntavastaavat ja kerhoissa kerhonliikuttajat organisoivat alueellista liikuntatoimintaa, ohjaavat ja innostavat jäsenistöä liikkumaan. Suosituimpia liikuntalajeja 2018 liikuntakyselyn mukaan olivat keilaaminen ja boccian peluu. Esim. keilakisoja järjestettiin 14 eri paikkakunnalla, joissa osallistujia oli lähes 600. 

 

Monipuolinen liikunta on liikehäiriösairauksien hoidossa lääkityksen ohella tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä. Tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä sairastuneille välitetään oman jäsenlehden, tiedotteiden (valtakunnallisten/paikallisten) ja kotisivujen välityksellä.


Liitto järjestää teemallisia liikuntakursseja sekä yksilö-, että ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa jäsenistölleen.

 

Tietoa Parkinsonliiton liikuntatoiminnasta ja yhdistysten sekä kerhojen liikuttajista löydät täältä liiton kotisivuilta

 

Liikunnan yhteyshenkilö


Taina Piittisjärvi, kuntoutus- ja liikuntasuunnittelija, fysioterapeutti amk

Erityisosaamiskeskus Suvituuli 
PL 905, 20101 Turku
puh. 050 406 8328 
taina.piittisjarvi(at)parkinson.fi
www.parkinson.fi