Neuroliitto

Kuvaaja: Lasse Eklund
Ratsastus on kehonhallintaa ja tasapainoa tukevaa liikuntaa. Kuva: Riitta Samstén

Liikunta-asiaa löydät Neuroliiton nettisivuilta www.neuroliitto.fi/liikunta

Neuroliitto ry – Sairastavan ja hänen läheistensä tukena

 

Neuroliitto tarjoaa sairastaville ja heidän läheisilleen ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa. Neuroliitto on myös valtakunnallinen liikuntajärjestö, ja liitolla on oma liikunnan neuvottelukunta.

 

Liikuntatoimintaa on Neuroliitossa tehty jo yli 20 vuoden ajan. Vuosien 2017–2020 teemana on Rohkeasti eteenpäin. Liikunta-asioissa toimii Neuroliitossa liikuntapalveluiden erikoissuunnittelija ja jokaisessa 25 jäsenyhdistyksessä on nimetty liikuntavastaava. Yhdistykset toimivat alueellisesti ja niissä on yli 100 paikallista kerhoa.

 

Liikuntatoiminta on:

  • yhteistyötä järjestöjen, kuntien, terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten sekä oppilaitosten kanssa
  • ohjausta ja suunnitteluapua jäsenyhdistyksiä järjestämään liikunta- ja lajikokeilutapahtumia sairastuneille ja heidän läheisilleen
  • vaikuttamista tilojen esteettömyys - ja saavutettavuus asioihin sekä liikunnan apuvälineiden saatavuuteen                                        

Liiton toimittamassa Avain-lehdessä julkaistaan vakituista liikuntapalstaa.

 

Vuosittain on Harvinaisten sairauksien päivä, jota vietetään helmikuun viimeisenä päivänä sekä Maailman MS-päivä, jota vietetään 30.5. Lisäksi on neurologisten vammaisjärjestöjen yhteinen Aivoviikko viikolla 11.

 

Liikunnan yhteyshenkilö

 

Riitta Samstén, erikoissuunnittelija
Vaihemäentie 10, 21250 Masku
puh. 0400 828 536
riitta.samsten(at)neuroliitto.fi
www.facebook.com/neuroliittoliikunta

www.neuroliitto.fi