Neuroliitto

Ratsastus on kehonhallintaa ja tasapainoa tukevaa liikuntaa. Kuva: Riitta Samstén

 

Liikunta-asiaa Neuroliiton jäsenyhdistysten jäsenille ja heidän läheisilleen löytyy täältä

Neuroliitto tarjoaa sairastuneille ja heidän läheisilleen ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa.

Neuroliitto on myös valtakunnallinen liikuntajärjestö ja liitolla on oma liikuntatoimikunta.

Vuonna 2015 liikuntatoiminta täytti 20 vuotta.

Vuosien 2015-2017 teemana on HYVINVOINTIA HUOMENAKIN.

Jokaisessa 23 jäsenyhdistyksessä on nimetty liikuntavastaava. Yhdistykset toimivat alueellisesti ja niissä on yli 100 paikallista kerhoa

Liikunta-asioissa toimii liikuntapalveluiden erikoissuunnittelija. Tietoa löytyy myös liiton nettisivuilta www.neuroliitto.fi/liikunta

Liikuntatoiminta on:

  • yhteistyötä järjestöjen, kuntien, terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten sekä oppilaitosten kanssa
  • ohjausta ja suunnitteluapua jäsenyhdistyksiä järjestämään liikunta- ja lajikokeilutapahtumia sairastuneille ja heidän läheisilleen
  • vaikuttamista tilojen esteettömyys - ja saavutettavuus asioihin sekä liikunnan apuväline saatavuuteen

Liiton toimittamassa Avain-lehdessä julkaistaan vakituista liikuntapalstaa

Vuosittain on Harvinaisten sairauksien päivä, jota vietetään helmikuun viimeisenä päivänä sekä Maailman MS-päivä, jota vietetään toukokuun viimeisenä keskiviikkona. Lisäksi on neurologisten vammaisjärjestöjen yhteinen Aivoviikko viikolla 11.

 

Liikunnan yhteyshenkilö

 

Riitta Samstén, erikoissuunnittelija
Vaihemäentie 10, 21250 Masku
puh. 0400 828 536
riitta.samsten(at)neuroliitto.fi
www.neuroliitto.fi
 

Ota yhteyttä