Hengitysliitto

Hengitysliitto haluaa korostaa liikkumisen tärkeyttä hengityssairaan hyvinvoinnille ja sitä, kuinka koko perhe voi liikkua yhdessä. Liikunnalla on todettu olevan monia positiivia vaikutuksia hengityssairaan elämään. Hengityssairaus ei estä useimpien liikuntalajien harrastamista, ei edes kilpa- ja huippu-urheilua.

Hengitysliitto on ollut valtakunnallinen liikuntajärjestö 1980-luvulta lähtien. Monissa paikallisyhdistyksissä on erilaisia liikuntaryhmiä: vesijumppaa, bocciaa, itämaista tanssia, sauvakävelyä... Kysy lisää itseäsi lähellä olevasta hengitysyhdistyksestä!

Hengitysliitto tarjoaa koulutusta ammattihenkilöstölle ja paikallisyhdistysten vertaisohjaajille. Liikuntatapahtumia järjestetään eri-ikäisille hengityssairaille sekä koko perheelle. Hengitysliitto toteuttaa liikuntakampanjoita myös yhteistyössä muiden järjestöjen, kuntien, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

 

Liikunnan yhteyshenkilöt

 

Janne Haarala, markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä
Yliopistonkatu 56, 5 krs. 33100 Tampere
puh. 020 757 5104
janne.haarala(at)hengitysliitto.fi
www.hengitysliitto.fi

Veera Farin, liikunnan asiantuntija
Yliopistonkatu 56, 5. krs, 33100 Tampere
puh. 044 407 7020
veera.farin(at)hengitysliitto.fi

 

Hengitysliiton liikuntatoiminta 2019

 

• Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Kohderyhminä hengityssairaat, joilla muun muassa:

• allerginen nuha

• astma

• keuhkoahtaumatauti (COPD)

• uniapnea

• asbestisairaudet

• harvinaiset keuhkosairaudet

• tuberkuloosi

• sisäilmasta oireilevat ja sairastavat

 

• Hengityssairauksia sairastaa miljoona suomalaista ja hengitysterveys koskettaa meitä kaikkia.


• Hengitysliiton liikuntatoiminta kannustaa suomalaisia liikkumaan Hengitysliiton, paikallisten hengitysyhdistysten sekä yhteistyökumppaneiden liikuntatapahtumissa eri puolilla Suomea. Osana tapahtumia mm. innostetaan suomalaisia keppijumppaan rintarangan liikkuvuuden ja lihasvoiman parantamiseksi.

 

• Hengitysliiton, Apteekkariliiton ja KKI-ohjelman yhteistä Lisäaikaa liikunnalle –kampanjaa syksyisin kellon siirron aikaan on toteutettu jo 20 vuotta. 


• Kaikissa valtakunnallisissa teemapäivissä, kuten Harvinaisten sairauksien päivänä, Kansallisena uniapneapäivänä, Maailman astmapäivänä, Sisäilmasta sairastuneiden päivänä, Lisäaikaa liikunnalle -viikonloppuna ja Maailman keuhkoahtaumatautipäivänä, kannustetaan hengityssairaita ja kaikkia hengitysterveydestään kiinnostuneita liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.


• Paikalliset hengitysyhdistykset järjestävät monipuolista liikuntatoimintaa eri-ikäisille ihmisille. Hengitysyhdistyksissä on säännöllisiä liikuntaryhmiä, -tapahtumia ja -tempauksia sekä liitto kouluttaa ammatti- ja vertaisliikunnanohjaajia. Liitto tarjoaa yhdistyksille Liikuntaklinikka-kursseja.  


• Jäsenistölle tiedotetaan ajankohtaisista liikunta-asioista, muun muassa valtakunnallisen Hengitys-lehden välityksellä.


• Hengitysliiton tuottamissa monipuolisissa materiaaleissa ja potilasoppaissa on liikunta-asiaa.


• Hengitysliitto on mukana verkostoissa mm.: Liikkujan Apteekki, KKI-ohjelma, Liikkuva koulu -ohjelma, Voimaa vanhuuteen -ohjelma, Olympiakomitean koordinoima Liikkujan polun valtakunnallinen perheliikuntaverkosto, Suomen Ladun perheliikuntahanke, Puistogolfilla henkeä-hanke yhdessä Suomen Golfliiton kanssa.  

 

 

 

 

Ota yhteyttä