Folkhälsan

Fyysinen aktiivisuus on tärkeä osa Folkhälsanin terveyttä edistävän työn kokonaisuutta. Haluamme kannustaa kaikkia ihmisiä lapsista aikuisiin fyysisesti aktiivisempaan arkeen vuosittaisten kampanjoidemme Hälsostegenin ja Motionkampanjin kautta.

Folkhälsan kannustaa myös ulkoliikuntaan vuoden ympäri ja painottaa viheralueiden tarjoamien ihmisen terveyttä edistävien vaikutusten aktiivista hyödyntämistä.

Arkiliikunnan ja taukojumpan merkitystä korostetaan Folkhälsanissa sekä erilaisten liikuntakampanjoiden kautta että kannustamalla ja luomalla mahdollisuuksia liikuntaan työpäivän aikana ja sen jälkeen.

Folkhälsanin liikuntatoimintaa järjestetään Uudellamaalla, Turunmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Joka viikko kokoontuu noin 60 aktiivista liikuntaryhmää. Noin 50 ryhmää on suunnattu erityisesti senioreille. Folkhälsanin uimatoiminta kattaa uimakoulujen ja vauvauintiryhmien lisäksi noin 35 sovellettua liikuntaryhmää.        

Folkhälsan on yleishyödyllinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan organisaatio, joka on perustettu vuonna 1921. Meillä on noin 1500 työntekijää ja lähes 19 000 jäsentä paikallisissa Folkhälsan-yhdistyksissämme ympäri maan. Folkhälsan tekee työtä terveyteen ja elämänlaatuun panostavan yhteiskunnan puolesta.

Folkhälsan liittyi SoveLin jäseneksi keväällä 2018.

 

Folkhälsans motionsverksamhet


Fysisk aktivitet en viktig del av helheten i det hälsofrämjande arbete som görs på Folkhälsan. Genom årliga motionskampanjer, Hälsostegen och Motionskampanjen, vill vi uppmuntra till en fysiskt aktivare vardag för alla, från barn till vuxen.

Folkhälsan uppmuntrar också till rörelse och aktivitet utomhus året runt och lyfter upp betydelsen av grönområden för att kunna ta del av alla de hälsofrämjande effekter naturen erbjuder.

Vardagsmotionens betydelse och pausgymnastik bland Folkhälsans anställda betonas både genom motionskampanjerna och genom uppmuntran och möjligheter till motion under eller efter arbetsdagen.

Folkhälsans motionsverksamheter ordnas i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Här samlas cirka 60 aktiva motionsgrupper varje vecka. Ungefär 50 grupper är specifikt anpassade för seniorer. Folkhälsans simverksamhet har förutom simskolor och babysimgrupper cirka 35 anpassade motionsgrupper.
 

Kontaktperson


Malin Grönros
Sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa
Folkhälsans Förbund, Livsstilsfrågor
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tfn: 044 788 5971
malin.gronros(at)folkhalsan.fi
www.folkhalsan.fi