Hyvän tahdon viestistä somepöhinään – 15 vuotta soveltavan liikunnan viestintää

5.6.2019

Heidi Hösömäki: Hyvän tahdon viestistä somepöhinään – 15 vuotta soveltavan liikunnan viestintää. Kuva: Heidi Hölsömäki
Heidi Hösömäki: Hyvän tahdon viestistä somepöhinään – 15 vuotta soveltavan liikunnan viestintää. Kuva: Heidi Hölsömäki

Soveltava ja terveyttä edistävä liikunta löivät 2000-luvulla läpi koko kansan tietoisuuteen. Tutkittu näyttö liikkumattomuuden haitoista ja liikunnan terveyshyödyistä on kiistatonta. Vammaisurheilun nousu on vauhdittanut myös soveltavan liikunnan tunnettuutta. Tällä aallonharjalla ja sitä vauhdittamassa olemme saaneet olla myös SoveLissa.

Tiedottajana olen saanut kehittää vuodesta 2004 alkaen viestintää, joka edistää pitkäaikaissairaiden tai vammaisten ihmisten yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia. Tekijät ovat vaihtuneet jäsenjärjestöissä ja SoveLissa, mutta toiminta on aina mennyt eteenpäin. Nyt on minun vuoroni ojentaa viestikapula seuraavalle. Samalla on hyvä hetki katsahtaa kuluneisiin 15 vuoteen viestinnän näkökulmasta.


Liikunta sopii minulle – liikunta sopii jokaiselle!


Perusviestinä SoveLin toiminnassa on ollut alusta asti yhteistyön vahvistaminen. Soveltavan liikunnan onnistumiseksi tarvitaan niin järjestöjä, kuntia kuin muitakin toimijoita. Moni muistanee esimerkiksi Hyvän tahdon viesti -kampanjan ja sitä seuranneen Virveli – virtaa verkostoihin liikunnasta -hankkeen. Niissä on kannustettu ja tuettu paikallistoimijoita yhteistyöhön sekä tarjottu virikkeitä käytännön soveltavaan liikuntaan.

Muistelen lämmöllä vuoden 2006 Hyvän tahdon viesti -kampanjaa, joka kulki energisenä tapahtumaketjuna kolmea reittiä halki Suomen. Viesti oli laaja yhteistyörutistus soveltavan liikunnan teemavuonna. Viestireppuihin kerättiin paikallisia soveltavan liikunnan vaikuttamisviestejä päättäjille. Viesteihin on hyvä palata, vaikka paljon on menty eteenpäin esimerkiksi liikuntaneuvonnassa.

SoveLin ensimmäinen toiminnanjohtaja Raija Luona-Helminen ideoi Hyvän tahdon viestille sloganit: ”Liikunta sopii minulle – Liikunta sopii sinulle – Liikunta sopii jokaiselle”. Viestit näkyivät halki Suomen yhtenäisissä julisteissa, t-paidoissa, tiedotteissa ja muissa kampanjamateriaaleissa. Myöhemmin paitakauppa kävi kuumana tapahtumissa, Liikkeelle-koulutuksissa ja Kunnon Laivalla.

Yhdenvertaisuudesta ponnistavat viestit toimivat mielestäni yhä. Jokaisen pitää itse lopulta valita, haluaako liikkua. Samalla liikunta todella sopii sinulle, minulle ja jokaiselle, kun vain sovelletaan liikuntamuotoa, -välineitä tai vaikkapa ohjausta tarpeiden mukaan. Tähän kansanterveys- ja vammaisjärjestöt tarjoavat oivaa kumppanuutta ja kokemustietoa.

 

Kehittämistyö näkyväksi – yhteistyöllä onnistuen


SoveLissa on aina haluttu tehdä toiminta ja työn tulokset näkyviksi. Viestijänä on ollut hienoa osallistua sekä toiminnan kehittämiseen että sen tulosten näkyväksi tekemiseen.

Esimerkiksi Hyvän tahdon viestissä koetellut yhteistyön mallit ja teoriat kiteytettiin Yhdessä liikkeelle – yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina -kirjaan. Sain kunnian toimittaa tämän Editan kustantaman kirjan, jonka Tekry ry palkitsi Vuoden terveysaineistona 2009. Myös Osku Kuutamon SOLIA-projektissa kokoama Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirja sai saman kunnianosoituksen vuonna 2006.

Sittemmin on ollut ilo tehdä tiivistä viestintäyhteistyötä sekä jäsenjärjestöjen että eri yhteistyökumppanien kanssa. Esimerkiksi Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman ja Likes-säätiön kanssa olemme julkaisseet lukuisia SoveLin materiaaleja vertaisohjaajan oppaasta hankeraportteihin ja koulutusmateriaaleihin. Lämpimät kiitokset siitä!
Yhteistyötä on tehty avoimessa hengessä myös Opetus- ja kulttuuriministeriön, Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, Liikuntatieteellisen Seuran LTS:n, UKK-instituutin, Voimaa vanhuuteen -ohjelman, Liikuntakeskus Pajulahden, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n, Suomen Olympiakomitean ja monien muiden kanssa.

 

Jäsenjärjestöjen liikuntatyötä edistäen


Liikunnan soveltamista tarvitsee Liikuntatieteellisen Seuran arvion mukaan noin 800 000 henkilöä. Heistä yli puolet kuuluu SoveLin 20 jäsenjärjestöön, jotka vastaavat itsenäisesti soveltavan liikunnan käytännön toteuttamisesta. Ne ovat myös oman sairaus- tai vammaryhmänsä liikunnan asiantuntijoita.

SoveLin perustehtävänä taas on tukea jäsenjärjestöjään vaikuttamisen, koulutuksen ja viestinnän keinoin yhteisissä liikunnan asioissa. Soveltavaa liikuntaa on tuettu esimerkiksi järjestämällä koulutuksia liikuntavastaavan rooleista ja tehtävistä sekä yhteistyön kehittämisestä. Koulutushankkeissa luotiin laadukas Liikkeelle-koulutusmateriaali ja Liikkeelle.fi -sivun, jonka käytännön työkalujen soisi yhä tavoittavan paikallistason liikuttajia. Myös Soveli-lehdessä on kerrottu liikuntavastaavien työstä ja tarjottu sitä tukevaa tietoa, kuten liikunta- ja lajivinkkejä.

Soveltavan liikunnan aineistoluettelo ja liikuntatoiminnan diat kertovat osaltaan järjestöjen toiminnan laajuudesta. Samalla ne palvelevat opiskelijoita ja muita soveltavan ja terveyttä edistävän liikunnan tiedon etsijöitä.
 

Vaikuttavaa viestintää soveltavan liikunnan puolesta


Jäsenjärjestöt viestivät omien vamma- tai sairausryhmiensä liikunnasta suurelle yleisölle ja jäsenilleen. Jonkin verran liikunnan soveltamista on ollut tarpeen konkretisoida myös SoveLin viestinnässä. Esimerkit perustelevat tarpeita: ”Esteettömille reiteille tarvitaan penkkejä niin, että helposti uupuvat MS-tautia sairastavat liikkujat voivat levähtää riittävän usein.”

SoveLin nettisivujen ja sosiaalisen median alati kasvavat kävijämäärät kertovat yleisestä tiedon tarpeesta. Niiden kautta olemme välittäneet koottua perustietoa jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta pyrkien ohjaamaan ihmiset jäsenjärjestöihin, täsmäneuvojen ja -toiminnan ääreen.

Viestinnällisesti olemme keskittyneet sidosryhmiin ja taustalla vaikuttamiseen. Tietoa on kerätty ja tuotettu säännöllisesti vaikuttamistyön tueksi. Esimerkiksi Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina -julkaisuun on koottu keskeiset tiedot jäsenjärjestöistä.

SoveLin johtaminen sekä asiantuntija- ja koulutustoiminta ovat olleet mitä vaikuttavinta viestintää, sillä vuorovaikutus synnyttää todellista muutosta. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat koulutusten lisäksi erilaiset soveltavan liikunnan foorumit ja vaikuttamistyö verkostoissa ja työryhmissä. Asiantuntija Virpi Mäkisen työ soveltavan luontoliikunnan kehittämisessä on näkynyt myös verkkosivujen kävijämäärissä.

 

Kampanjoilla tunnettuutta


Soveltavan liikunnan tunnettuutta on kasvatettu messuilla ja tapahtumissa, kuten Apuvälinemessuilla, Erityisliikunnan (nyk. soveltavan liikunnan) päivillä ja kansainvälisissä kongresseissa. Yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa järjestettiin monipuoliset SoveLi-messut vuonna 2011.

Omalta osaltani oli erityisen hauskaa käynnistää yhteistyö Likkojen Lenkin kanssa 2010. Lenkeille on osallistunut jo tuhansia monin eri tavoin liikkuvia likkoja. On ollut kunnia ikuistaa iloista tunnelmaa valokuviin ja jutuiksi. Viime vuoden lenkiltä jäi erityisesti mieleen yllätystyömaa, jonka yli selkäyhdistyksen vapaaehtoiset jaksoivat avustaa kymmeniä pyörätuolilenkkeilijöitä ja muita apua tarvitsevia.

SoveLin oma 20-vuotisjuhlavuoden ponnistus oli Säätytalolla vuonna 2013 pidetty Liiku terveemmäksi soveltaen -juhlaseminaari. Juhlavuoden suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö, ja seminaarille saatiin laajaa näkyvyyttä. Toimitimme silloisen toiminnanjohtajan Anne Taulun kanssa myös SoveLin 20-vuotisjuhlajulkaisun, josta voit halutessasi tutustua tarkemmin SoveLin käänteisiin.

 

Paperilehdestä digikanaviin


Yksi lempilapsistani on ollut Soveli-lehden ulkoasun ja sisällön kehittäminen. Lehteä on tehty journalistisin periaattein, lukijalähtöisesti ja avoimen tiedonvälityksen hengessä. Pääkohderyhminä ovat olleet paikallisyhdistysten liikuntavastaavat, liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaiset sekä sidosryhmämme.

Olemme koonneet kulloiseenkin lehteen monipuolisen sisällön SoveLin toiminnasta, jäsenjärjestöjen liikuntauutisista, liikunta-avustusten kehityksestä sekä muista ajankohtaisista liikuntateemoista.

Lehden tekemiseen tarvitaan joka kerta kymmeniä ihmisiä. Tarvitaan haastateltavia ja kuvattavia, ja heidät vinkkaavia taustaihmisiä. Tarvitaan luottotoimittajia, kirjoittajia, kuvaajia ja kuvittajia. Toimitusneuvosto on uskollisesti sparrannut ja ideoinut lehden sisältöä.

On ollut hienoa nähdä, että lehti elää ja voi hyvin myös muiden tekijöiden käsissä. Esimerkiksi hoitovapaani aikana lehteä päätoimitti Tupu Sammaljärvi, joka tulikin tutuksi monelle alan toimijalle. Hän vastaa myös tämän vuoden lehtien toimittamisesta.

 

Ilolla uutta kohti


Viime vuosina monikanavaisten viestintäprosessien kehittäminen on tuonut viestinnän työhön uutta haastetta ja uudistumisen iloa. Systemaattisella suunnittelulla ja sparrauksella viestejä on opittu tuottamaan koko tiimin voimin tehokkaasti. Sosiaalisessa mediassa jokainen voi olla soveltavan liikunnan lähettiläs!

On ollut hienoa työskennellä SoveLi-tiimissä, jossa uuteen on aina tartuttu ennakkoluulottomasti kokeillen. Tästä osoituksena ovat esimerkiksi tämä SoveLin blogi sekä aktiivinen somepöhinä Twitterissä ja Facebookissa kahdella kotimaisella kielellä. Olen ylpeä ja kiitollinen kaikesta yhdessä saavuttamastamme.

 

Lämpimät kiitokset kaikille työkavereille SoveLissa, jäsenjärjestöissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Toivotan sydämestäni menestystä työllenne soveltavan liikunnan parissa. Jokaisella on oikeus liikkua!
 
Teksti: Heidi Hölsömäki
 
Kirjoittaja on toiminut SoveLin osa-aikaisena tiedottajana 2/2004–8/2009 ja kokoaikaisena tiedottajana 9/2009–5/2019.
Soveli-lehden / Erityisryhmät liikkuvat -lehden toimitussihteerinä Hölsömäki toimi 2001–2010 ja päätoimittajana 2011–2018.