Yhteenveto Pohjanmaan kaksikielisten hankekuntien soveltavan liikunnan kartoitustuloksista

5.3.2019

Kaikkien hankekuntien edustajat Anders Wahlberg, Mikael Enberg, Lenita Lundström, Ida Hautaoja, Hanna Lindholm ja hankekoordinaattori Lotta Nylund. Kuvaaja: Heidi Hölsömäki
Kaikkien hankekuntien edustajat Anders Wahlberg, Mikael Enberg, Lenita Lundström, Ida Hautaoja, Hanna Lindholm ja hankekoordinaattori Lotta Nylund. Kuvaaja: Heidi Hölsömäki

SoveLin hankekoordinaattori Lotta Nylund kertoo Pohjanmaan kaksikielisten hankekuntien soveltavan liikunnan kartoitustuloksista, jotka käytiin läpi foorumeissa.

Matkustin helmikuussa Pohjanmaan hankekuntiin (Kristiinankaupunki, Närpiö ja Kruunupyy), joissa järjestettiin kuntien toiset soveltavan liikunnan foorumit. Foorumeissa kunnan eri toimijat kokoontuvat ja keskustelevat kunnan soveltavan liikunnan tilanteesta ja kehittämiskohteista.

 

Foorumien aikana käytiin läpi soveltavan liikunnan kartoitustulokset ja luodaan kehittämissuunnitelma kunnan soveltavaa liikuntaa varten.

 

Yhteenveto kartoituskysymyksien vastauksista

Pohjanmaan hankekunnissa kartoituskysymyksiin vastasi yhteensä 19 järjestöä/organisaatiota ja seuraa. 


Seuraavaksi esitetään yhteenveto Pohjanmaan hankekuntien muutamista kartoituskysymysten vastauksista.

 

Onko teidän liikunnanohjaajilla tarvetta saada koulutusta koskien soveltavaa liikuntaa?
Kyllä: 11 kpl
En tiedä: 8 kpl 

 

Järjestättekö sovellettuja liikuntaryhmiä?
Kyllä: 13 kpl
Ei: 5 kpl
En tiedä: 1 kpl

Suurin osa on senioreille järjestettäviä liikuntaryhmiä. Eikä kakki toiminta ole säännöllistä.


Jos järjestätte, niin millä kielellä?
Ruotsiksi: 12 kpl
Suomeksi: 2 kpl
Molemmilla kielillä: 1


Onko tarvetta käynnistää tai lisätä kunnan sovellettuja liikuntaryhmiä?
Kyllä: 12 kpl
En tiedä: 7 kpl


Mitkä ovat kuntanne suurimmat esteet sovelletun liikunnan järjestämisessä? (monivalintakysymys)
Ohjaaja-pula: 10 kpl
(tarve pitäisi) kartoittaa: 7 kpl
Avustajapula: 1 kpl
Kulkuyhteydet: 2 kpl

 

Tiedon puute soveltavan liikunna tarjonnasta ja liikunnanohjaajapula -teemat kehittämissuunnitelmaan

Kartoitustulosten avulla saatiin selville, että näissä kolmessa hankekunnassa löytyy jo jonkin verran soveltavan liikunnan ryhmiä ja että suurin osa niistä on ruotsinkielisiä. Useassa ryhmässä ollaan silti valmiita ohjaamaan molemmilla äidinkielillä, jos tarve ilmenee. 


Kartoitustuloksien avulla, hankekuntien soveltavan liikunnan foorumeissa tultiin siihen tulokseen, että ainakin nämä kaksi seuraavaa teemaa tulevat olemaan kuntien soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmassa. 

 

  1. Tiedon puute soveltavan liikunnan tarjonnasta. Tiedon puutteen seurauksena kuntalainen ei helposti löydä itselleen sopivaa liikuntaryhmää.

 

  1. Ohjaajapula. Kunnan liikuntavastaavat ovat ylityöllistettyjä, koska heillä ei riitä resursseja tuntien ohjaamiseen. Liikuntavastaavilla on suuri tarve saada liikunnanohjaaja työpariksi, joka voisi ottaa vastuun kunnan tarjoamista liikuntaryhmistä. 

 

Soveltavan liikunnan tulevaisuus hankekunnissa

Hankekuntien soveltavan liikunnan tarve selkenee kuitenkin kevään aikana, kun kuntalaisille suodaan mahdollisuus kartoituskysymysten vastaamiseen. Kunnat jatkavat kehittämissuunnitelman tekoa vielä tulevan kevään aikana.

Ensi syksystä lähtien toiveet ja tulokset esitellään hankekuntien päättäjille, minkä jälkeen toivomme muutoksia, jotta kunnat voisivat tulevaisuudessa tarjota suotuisia liikuntakokemuksia kaikille. 

 

Lisätiedot hankkeesta:

Hankkeen kotisivut: Anpassad motion i svenskfinland

 

Lotta Nylund
Hankekoordinaattori
Anpassad Motion SoveLi
Puh. 050 516 6093
lotta.nylund@soveli.fi