Asiantuntija Virpi Mäkinen: Koulutusfoorumit terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä

9.10.2018


Haluatko edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä soveltavaa liikuntaa ihmisen ikäkaaren eri vaiheissa? SoveLi tuottaa asiantuntijuutta tukevaa toimintaa järjestäen esimerkiksi koulutusfoorumeita, kirjoittaa Virpi Mäkinen ja kannustaa ottamaan yhteyttä.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla eli lyhyesti sanottuna terveysliikunnalla tarkoitetaan elämänkulun eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jolla on paitsi terveyttä niin myös laajempia hyvinvointia ylläpitäviä ja parantavia vaikutuksia ilman liiallisen liikunnan haittavaikutuksia. 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan käsite tunnistaa liikunnan merkityksen paitsi terveydelle niin myös itsenäisenä ilon ja innostuksen lähteenä, kasvatuksen, oppimisen ja luovuuden välineenä sekä sosiaalisen pääoman rakentajana.

SoveLin rooli on edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä soveltavaa liikuntaa ihmisen ikäkaaren kaikissa vaiheissa avoimella yhteistyöllä valtakunnallisten jäsenjärjestöjen (20) ja keskeisten valtakunnallisten ja alueellisten kumppaneiden kanssa. Yhteistyö on ollut vaikuttavaa ja sitä on tehty suurella kiitollisuudella. 

SoveLi tuottaa asiantuntijuutta tukevaa toimintaa järjestäen muiden muassa aluehallintovirastojen kanssa koulutusfoorumeita. Tästä esimerkkinä on valtakunnallinen soveltavan luontoliikunnan Lapin foorumi, joka pidettiin kesäkuussa Pyhätunturilla. Mallissa keskeistä on ollut yhteistyön edistäminen, toiminnan laadun kehittäminen kumppanuuksia vahvistamalla, avoimuuden lisääminen ja verkostotyön mallien kehittäminen. 

Soveltavan liikunnan seutufoorumin lähtökohtana on ollut ajankohtaisen valtakunnallisen ja kansainvälisen tiedon tuominen alueellisille toimijoille. Tavoitteena on ollut parhaiden mahdollisten edellytysten luominen soveltavan liikunnan alueelliselle ja paikalliselle toteuttamiselle ja yhteistyölle. 

Työtä tehdään soveltavan liikunnan silmälasien läpi huomioiden kuitenkin laajasti suurempi kuva terveyttä ja hyvinvointia edistävänä liikuntana, terveysliikuntana, jonka eri hallinnonalat helpommin tunnistavat.
 

Virpi Mäkinen
Soveltavan liikunnan asiantuntija
Soveltava Liikunta SoveLi ry
virpi.makinen@soveli.fi
puh. 040 551 4468
 

Lisätietoa


SoveLin asiantuntijapalvelut

Tiedote soveltavan luontoliikunnan Lapin foorumista