Hur kan vi förbättra på den tvåspråkiga anpassade motionen?

4.10.2018

Lotta Nylund
Lotta Nylund

Lotta Nylund funderar i bloggen vad som är den svenskspråkiga anpassade motionens största hinder och hur man med rätt attityd och samarbete kan förbättra på den nuvarande situationen.

I den finska idrottskulturen glömmer vi fortfarande bort personer med funktionsnedsättning, långtidssjukdom samt den äldre befolkningen. Situationen kan vara ännu knepigare ifall vi betraktar de som även tillhör den svenskspråkiga minoriteten. Hittills har man med hjälp av olika projekt lyckats främja den finskspråkiga anpassade motionen, men svenskspråkigas behov inom den anpassade motionen har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet.

Men hjälp av SoveLis nya projekt ”Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner”, så tror och hoppas vi på en förändring! Målet med projektet är att förbättra på den svenskspråkiga anpassade motionens ställning i sex tvåspråkiga kommuner där jag fungerar som projektkoordinator. Läs mer om projektet här.

I över tio år har jag arbetat som idrottsinstruktör i föreningar, förbund, privata företag och på ett riksomfattande plan. Sedan skolåldern har jag ansett att det är hemskt tråkigt och samtidigt konstigt hur lite svenskspråkiga aktiviteter vi har i kommuner och överlag i hela vårt tvåspråkiga Finland.
 

Här nedan har jag rabblat upp orsaker till varför jag anser att vi är i den här situationen och vad som kunde utvecklas för att de tvåspråkiga skulle få bättre betjäning också inom anpassad motion.

 

För stora ansvarsområden

Kommunens svenskspråkiga idrottsinstruktörer som planerar och leder grupper i kommunen har för stora ansvarsområden. Tidigare arbetade jag som en svenskspråkig motionsansvarig i en stor tvåspråkig stad, där min svenskspråkiga kundgrupp var 10 000 invånare.

Jag fick inte engagera mig fullständigt till de svenskspråkiga utan ca 85% av min arbetstid skulle jag bl.a. verkställa och leda finskspråkiga grupper. Det kändes ju inte som om man räckte till, det skulle ha funnits massor att göra för de svenskspråkiga invånarna.

 

Ingen översättningsbyrå

Bara för att man är tvåspråkig i Finland skall man inte behöva fungera som en översättare på varenda arbetsplats. Bara för att vi kan svenska betyder det inte att vi är bra på att framkalla text. Det finns översättare i kommuner, använd er av dem och låt idrottsinstruktörerna koncentrera sig på det som de är fantastiska på.

 

Svenskspråkigt material

Det finns väldigt knappt med svenskspråkigt material och skolningar angående anpassad motion. Därför har bl.a. tvåspråkiga kommuner svårt att hänga med i den anpassade motionens utvecklig som hela tiden händer i Finland och runt om i världen. Men hjälp av de ovan nämnda projektet har jag ett stort hopp om att vi tillsammans kan utveckla på svenskspråkigt material samt utbildningar.

 

Omedvetna om vad andra gör

Bland annat förbund, föreningar, privata sektorn, vuxeninstitutet och idrottscentralen har oftast sina egna anpassade grupper i kommunen. Ibland handlar det om pengar, men emellanåt om att de inte vet vad de andra aktörerna ordnar. Det här leder till att i en kommun kan det finnas flera liknande anpassade grupper under samma vecka, vilket inte är billigt utan slöseri av tid och dyrbar arbetskraft.

I det nya projektet kommer vi att grunda motionsforum, där kommunens olika aktörer kan träffas och slå samman sina krafter och planera gemensamma motionsgrupper och evenemang. Ett fungerande motionsforum leder till samarbete mellan föreningar/förbund, kan leda till en möjlighet att kunna erbjuda anpassade motions möjligheter till en bredare grupp av människor och t.o.m. med lägre kostnader än tidigare. Sanningen är ändå den att kunden inte bryr om vem hen betalar åt, utan att hen får njuta av motionsupplevelser.

 

Ekonomi

I små kommuner finns det inte mycket pengar att använda inom idrottssektorn. Tyvärr är det alltför vanligt att då det skall sparas pengar så sparas det i de tvåspråkiga/svenskspråkiga och anpassade grupperna. Som ett tips: rekrytera mer tvåspråkiga idrottsinstruktörer så slår ni två flugor på en smäll. Eftersom en skicklig tvåspråkig idrottsinstruktör klarar av att leda en grupp turvis på finska och svenska.

 

Attityd

I arbetslivet har jag allt för ofta mött på en trist attityd mot det svenska språket, där finskspråkiga kollegor undrar ”behövs det faktiskt svenskspråkiga grupper, kan de inte delta i de finskspråkiga grupperna?”

Ja, vi finlandssvenskar är en minoritet i Finland, men tro mig svenskspråkiga/tvåspråkiga grupper behövs. Personer med t.ex. en kognitiv funktionsvariation kan kanske knappt förstå sitt eget modersmål hur skall hen kunna förstå ett till språk.  

 

Jämlikhet

Allt handlar egentligen om jämlikhet. Att bli lika behandlad som det tydligt står i idrottslagen och i Finlands grundlag.

 

Text: Lotta Nylund

Projektkoordinator
Anpassad Motion SoveLi
tfn. 050 516 6093
e-post: lotta.nylund@soveli.fi

 

Den anpassade motionens cirkel är liten och skulle behöva mer tvåspråkiga samarbetspartners. Så låt oss arbeta som förening, förbund, kommun, som ett finlandssvenskt samhälle och som finnar för ett mer tvåspråkigt samhälle.

I den nya Facebook-gruppen ”Anpassad motion i svenskfinland” delar vi information på två språk om upplevelser, material, kunskap och utvecklingsidéer. Delta i diskussionen och knyt nya kontakter!