Arpajaislakimuutoksessa pitää turvata heikoimpien asema

16.8.2018

Tommi Yläkangas
Tommi Yläkangas

Arpajaislaki on uudistumassa ja parhaillaan lausuntokierroksella. Tavoitteena on rahapelihaittojen ehkäisy, uhkana vähenevät rahapelituotot.

Sisäministeriö on käynnistänyt rahapelilain uudistamisen tavoitteenaan ehkäistä pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Uudistuksen myötä riskipelaamista pyritään hillitsemään pakollisen tunnistautumisen kautta. Tällä hetkellä pelaajan on pelattava tunnistautuneena vain Veikkauksen verkkopeleissä, mutta jatkossa tunnistautuminen on tehtävä myös raha-automaattipelaamisen yhteydessä.

Rahapelihaittojen vähentäminen on tärkeää, ja oikein toteutettuna se vahvistaa nykyisen rahapelijärjestelmän oikeutusta. Uudistus tulee toteutuessaan kuitenkin myös vähentämään rahapelituottoja, mikä tulee vaikuttamaan negatiivisesti yleishyödyllisten toimijoiden toimintamahdollisuuksiin. Uudistuksen yhteydessä onkin mietittävä, miten yleishyödyllisten toimijoiden rahoitus järjestetään jatkossa, jotta niiden tuottama yhteiskunnallinen hyöty ei vaarantuisi.

Arpajaislakiin liittyvän keskustelun yhteydessä rahapelituottojen vähentymisen kompensoimiseksi on ehdotettu kahta vaihtoehtoa: arpajaisveroprosentin laskua tai valtion budjettirahoituksen lisäämistä.

Liikuntajärjestöt ovat jo jonkin aikaa esittäneet, että liikunnan edistämistä tulisi rahoittaa veikkausvoittovarojen lisäksi myös budjettivaroista. Muun muassa liikuntapoliittisen selonteon lausunnoissa tämä teema nousi vahvasti esiin. Arpajaislain uudistumisen yhteydessä olisi luontevaa avata myös tämä keskustelu ja varmistaa, että arvokas liikunnanedistämistyö kansanterveyden hyväksi olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. Leikkaukset yleishyödyllisten järjestöjen resursseihin ovat aina leikkauksia heikoimmassa asemassa olevan väestönosaan, sillä järjestöt tukevat erityisesti tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä.

 

Tommi Yläkangas
Toiminnanjohtaja
Soveltava Liikunta SoveLi ry