Soveltavan liikunta pois harmaalta alueelta

16.5.2018


Soveltava liikunta on kohderyhmän kokoon ja tarpeisiin nähden aliresurssoitua ja se sijaitsee yhä ministeriöiden välisellä harmaalla alueella, SoveLin toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas kirjoittaa.

Huhtikuussa julkaistiin Valtion liikuntaneuvoston tilaama selvitys, jonka tavoitteena oli selvittää, miten valtionhallinto on edistänyt soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua. Selvitys painottui opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteisiin, mutta tilannetta tarkasteltiin myös laajemmin eri valtionhallinnon sektoreiden näkökulmista. Raportin tuotti Liikuntatieteellinen Seura.

Raportista selviää kattavasti tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset. Niiden perusteella raportissa tehdään johtopäätös, että kun valtionhallinto on ottanut alan kehittämisessä askeleita oikeaan suuntaan, toiminta on nytkähtänyt myös kentällä eteenpäin. Valtionhallinnon toimenpiteillä on siis selkeä vaikutus siihen, mihin suuntaan soveltavan liikunnan asiat Suomessa etenevät.

Valtionhallinnon toimenpiteet tiivistyvät hyvin vahvasti resurssien jakamiseen. Ne toiminnot menevät eteenpäin, joihin osoitetaan resursseja. Tästä näkökulmasta katsottuna tuntuu kestämättömältä, että valtion liikuntahallinto kohdensi soveltavaan liikuntaan ja vammaisurheiluun suoraan noin kolme prosenttia valtion liikuntamäärärahoista. Kun tämän prosenttiluvun suhteuttaa soveltavan liikunnan kohderyhmän kokoon, joka on raportin mukaan vähintään 15 prosenttia väestöstä, on helppo todeta, että resurssien ja tarpeen välillä vallitsee epäsuhta.

On toki niin, että valtion liikuntahallinnon määrärahat eivät kerro koko totuutta. Taloudellisia resursseja olisi syytä saada tuotettua myös muuta kautta ja soveltavaan liikuntaan osoitetaan välillisiä resursseja myös muilta hallinnonaloilta.

Voisi kuitenkin olettaa, että myös valtion liikuntahallinnossa myönnettäisiin soveltavan liikunnan kohderyhmän tarpeet ja osoitettaisiin tälle kohderyhmälle järkevällä tasolla olevat resurssit. Nyt raportissakin todetaan, että ”soveltava liikunta näyttää jääneen rahoittajien väliselle harmaalle alueelle”.

 

Kirjoittaja on SoveLin toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas.

Ota yhteyttä: tommi.ylakangas(at)soveli.fi, 040 511 5941

 

Lisätietoa

 

SoveLin uutinen valtion liikuntaneuvoston tilaamasta selvityksestä "Liikuntahallinto paljon vartijana"

Teijo Pyykkönen ja Saku Rikala: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä (selvitys pdf:nä)