Hyvinvointia luonnosta – korvaako kaupunkien lähiluonto maaseutujen metsät ja pitkospuut?

12.4.2018

SoveLin asiantuntija Virpi Mäkinen
SoveLin asiantuntija Virpi Mäkinen

Tiesitkö, että yli 70 prosenttia eurooppalaisista ja suomalaisista noin 40 prosenttia asuu kaupunkialueilla? Näiden tilastojen valossa haluan suunnata ajatuksesi lähiluontoon ja siihen, että lähiluonnolla todellakin on merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta.

Lähiluonnolla tarkoitan kaupunkimetsiä, puistoja, nurmi- ja vesialueita, kallioita, nurmikoita ja kukkapenkkejä sekä -istutuksia. Milloin ihminen sitten suuntaa askeleensa lähiluontoon? Silloin, kun se sijaitsee lähellä ja sinne on helppo mennä – se on helposti saavutettavissa. Luonto on koettava myös turvalliseksi, esteettiseksi ja rauhalliseksi. Lisäkiinnostusta ja liikettä luonnon suuntaan edistävät muun muassa maaston muodot ja kasvillisuus.

Kaupungistuminen tuottaa terveysongelmia ja tutkimusten mukaan noin neljäsosa sairauksista johtuu ympäristöstä. Lähiluonnon merkitys kasvaa tulevaisuudessa, koska nykyinen yhteiskunnallinen politiikka ohjaa ihmisiä entistä enemmän kasvukeskuksiin.
 

Lähiluonto on erityisen tärkeä rajoitteiden lisääntyessä 


Tutkitun tiedon määrä luonnon myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on kasvanut ja se on lisännyt ihmisten kiinnostusta luontoliikuntaa kohtaan. Luonto lisää ja säännöllistää kaikenikäisten ihmisten fyysistä aktiivisuutta ja vähentää liikkumatonta aikaa. Luonnossa liikkuminen ja liikuskelu parantavat koettua terveyttä ja toimintakykyä. Ympäristöstä saatavat myönteiset kokemukset motivoivat liikkumaan.

Luontoliikunnan terveyttä tukevat hyödyt ovat suurimpia niille, joiden on hankala päästä luontoon. Monella pitkäaikaissairaalla tai vammaisella ihmisellä on esimerkiksi fyysisiä, psyykkisiä tai taloudellisia esteitä päästä etäisempiin luontokohteisiin.
 

Kehitetään lisää liikuntapalveluja luontoon


Yhdenvertaista luontoliikuntaa on kehitetty OKM:n rahoittamassa SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen sekä Metsähallituksen toteuttamissa Rohkeasti luontoon- ja Polku luontoon -hankkeissa. Olen tuonut näissä hankkeissa esille lähiluonnon merkitystä kansallispuistojen rinnalla arjen voimavarana juuri helpon saavutettavuuden ja järkevän ajankäytön näkökulmasta.

Kaupunkien ja kuntien liikuntapalvelut sekä muut terveys- ja liikunta-alan järjestöt ja toimijat olen haastanut suuntaamaan resursseja myös luontoliikuntapalveluiden kehittämiseen. Miksi vallalla on ollut ja on edelleen kulttuuri, jossa liikuntapalvelujen täytyy tapahtua sisäliikuntapaikoissa ja ryhmämuotoisina?

Käynnissä oleva Polku luontoon -hanke luo edellytyksiä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten soveltavan luontoliikunnan edistämiselle yhteisen kehittämisen ja verkostotyön avulla. Valtakunnallinen koulutuskiertue starttasi 11.4. ja jatkuu ensi viikolla Jyväskylässä siirtyen sitten Ouluun, Punkaharjulle, Pyhätunturille ja Kaarinaan.

Ilmoittaudu mukaan kiertueelle ja tule rohkeasti kuulemaan, vaikuttamaan, keskustelemaan ja hakemaan kehittämisideoita luontoliikunnan mahdollistamiseksi kaikille kansallispuistoissa ja lähiluonnossa.

 

Lisätiedot koulutuskiertueesta allekirjoittaneelta tai https://www.soveli.fi/kehittaminen/luontoliikunta-sopii-jokaiselle/

 

SoveLin asiantuntija Virpi Mäkinen, virpi.makinen(at)soveli.fi, 040 551 4468