Liikunnan yhteiskunnalliset hyödyt esiin

25.1.2018


Viime aikoina on käyty aikaisempaa kiivaampaa keskustelua siitä, miksi liikuntaa ja urheilua tuetaan valtion budjetista nykyisessä laajuudessaan. Toisin sanoen liikunnan ja urheilun yhteiskunnalliset perustelut ovat olleet jossain määrin kyseenalaistettuina.

Keskustelu on kummunnut Veikkauksen vahvistuneesta pelihaittojen torjunnasta, minkä uskotaan vähentävän pelituottoja pitkällä aikavälillä. Vähentyneet pelituotot puolestaan tarkoittaisivat yhä koventuvaa kilpailua jaettavista avustuksista.

Pienenevistä avustuksista eivät taistelisi pelkästään urheilu- ja liikuntajärjestöt, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön kautta jaettavilla rahapelituotoilla avustetaan myös mm. tiedettä, taidetta ja nuorisotyötä. Lisäksi suuri osa pelituotoista jaetaan myös sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kautta. On myös esitetty uhkakuvia siitä, että poliittinen paine saattaisi ohjata Veikkauksen tuottoja tulevaisuudessa kokonaan muihin tarkoituksiin.

Pelkoon yhtäkkisestä avustusten supistumisesta ei ole aihetta, mutta keskustelua on hyvä käydä. Avustuksia saavien liikuntatoimijoiden ei tule lähteä keskinäiseen nahisteluun avustusrahoista ja omasta edusta vaan yhdessä perustella sitä, miksi veikkausvoittovaroja tulee jatkossakin ohjata liikunnan ja urheilun edistämiseen. Liikunta-alalla toimivat näkevät päivittäisessä työssään sen yhteiskunnallisen hyödyn, jota liikuntatoiminta tuottaa, mutta ongelmana on ollut toiminnan näkyväksi tekeminen myös muille.

Liikuntatoimijoiden, SoveLi mukaan luettuna, tulee jatkossa miettiä entistä tarkemmin sitä, miten tehty työ saadaan tuotua esiin oikealla tavalla. Tässä työssä tarvitaan esimerkiksi tuotettujen terveyshyötyjen ja sitä kautta taloudellisten hyötyjen selkeää osoittamista. Kun tehty työ saadaan muutettua talouden kielelle, on varmaa, että liikunnan ja urheilun perusta on jatkossakin vakaalla pohjalla.

 

Tommi Yläkangas

Toiminnanjohtaja

SoveLi ry