Liikuntakulttuuri on muuttunut moniäänisemmäksi

3.11.2017

Tommi Yläkangas
Tommi Yläkangas

Kansallisesta liikuntafoorumista on muotoutunut yksi vuoden tärkeimmistä liikunta-alan tapahtumista. Foorumi järjestettiin tänä vuonna viidettä kertaa ja se kokosi yhteen 330 alan toimijaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Tällä kertaa foorumin teemana oli ”Liikunta ja urheilu 100-vuotiaassa Suomessa.”

Foorumissa kuultiin valtiovallan näkemyksiä liikunnan nykytilasta, kun ministerit Sampo Terho ja Anne Berner pitivät puheenvuoronsa. Opetus- ja kulttuuriministeri Terho painotti puheenvuorossaan lasten ja nuorten liikunnan merkitystä ja toi esille harrastuspassi-idean, jota ryhdytään lähiaikoina pilotoimaan. Harrastuspassin ajatuksena on mahdollistaa nuorille ilmaisia liikuntakertoja mobiililaitteisiin ladattavan applikaation avulla.

Liikenne- ja viestintäministeri Berner puolestaan herätteli keskustelua siitä, kuinka suuri merkitys kävelyllä ja pyöräilyllä on suomalaisten liikkumisen kannalta. Kevyen liikenteen edistämisen kautta on mahdollista saada aikaan liikunnan lisääntymisen lisäksi myös ympäristöhyötyjä, viihtyisämpiä kaupunkiympäristöjä ja tehokkaampia liikennejärjestelyitä. Muita foorumissa esiin nostettuja teemoja olivat muun muassa liikuntapoliittisen selonteon valmistelun aloittaminen, suomalaisen liikunnan ja urheilun historia ja kuntien rooli liikunnan edistämisessä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat nousivat hyvin esille toimittaja Jouko Vuolteen pitämässä historiakatsauksessa, jossa kuvattiin suomalaisen liikuntakulttuurin kehitystä koko itsenäisyyden ajalta. Esityksessä kuvattiin hyvin sitä, miten liikuntakulttuuri on muotoutunut alun perin ”raavaiden miesten” toimintaympäristöstä nykyiseksi moniääniseksi kokonaisuudeksi, johon myös erityisryhmillä on yhä paremmat mahdollisuudet ottaa osaa.
 

Todelliseen liikuntakulttuurin yhdenvertaisuuteen meillä on vielä paljon matkaa, mutta suunta on oikea.


Vuolteen esityksessä esiin nousseet teemat saivat miettimään liikuntakulttuurin kehitystä hieman pidemmällä aikaperspektiivillä. Todelliseen liikuntakulttuurin yhdenvertaisuuteen meillä on vielä paljon matkaa, mutta suunta on oikea.

Muutamassa vuosikymmenessä on tapahtunut suuria muutoksia ja tavoitteena tietysti on, että kehitystä tapahtuu tulevaisuudessa vieläkin nopeammin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Tommi Yläkangas

Toiminnanjohtaja
Soveltava Liikunta SoveLi ry
Puh. 040 511 5941
tommi.ylakangas(at)soveli.fi

 

Liikuntafoorumi
- järjestettiin tänä vuonna Lahdessa 30.–31.10.2017.
- järjestäjinä ovat Valtion liikuntaneuvosto, Olympiakomitea, opetus- ja kulttuuriministeriö, Paralympiakomitea, Veikkaus ja YLE.

Olympiakomitean tiivistykseen päivistä: Liikuntafoorumi kolmessa kuvassa