Tilaa liikunnalle uudistuvassa kunnassa

8.3.2017


Kuntien rooli muuttuu tulevan vaalikauden aikana, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntatasolle vuonna 2019. Tämä muutos tulee vaikuttamaan myös liikuntapalveluihin, jotka jäävät edelleen kunnan vastuulle. Onkin tärkeää, että kattavien liikuntapalveluiden asema huomioidaan myös uudistuvassa kunnassa.

Kunnissa järjestetään liikuntapalvelut sekä suurilta osin lähi- ja arkiliikunnnan mahdollisuudet. Kunta onkin tärkeä toimija liikunnan alalla. Soveltava Liikunta SoveLi ry on yhdessä muiden liikuntajärjestöjen kanssa tavoittelemassa lisää tilaa liikkeelle kunnissa. Tilaa liikkeelle tarvitaan kolmella tavalla: paikoissa, mielissä ja hallinnossa.

Ensinnäkin, jokaisen kunnan tulee järjestää riittävät, hyväkuntoiset tilat liikunnalle lähiliikuntapaikoista - kuten lenkkipoluista ja pyöräteistä - liikuntasaleihin. Kunnissa tuleekin selvittää, mitkä ovat tilojen käyttöasteet ja lähteä etsimään tapoja, joilla käyttöasteet saadaan korkeammiksi. Toiseksi, myös vaikean taloustilanteen aikana kuntapäättäjien ajatuksissa tulisi olla tilaa ennalta ehkäisevälle ja elinvoimaa lisäävälle liikunnalle, muuten siirretään ongelmia tulevaisuuteen. Ja kolmanneksi, jotta liikettä voidaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti edistää, liikunnalle tarvitaan tilaa hallinnossa: hyvinvointistrategioissa, esityslistoilla, tavoitteistoissa.

Liikunnan edistämiseen suunnatut eurot ovat hyvä sijoitus, sillä terveysongelmien ehkäisy on aina halvempaa kuin sairauksien hoito. Kun liikunnalle saadaan luotua tilaa edellä mainituilla tavoilla, edistetään tehokkaasti kuntalaisten hyvinvointia ja saadaan rajalliset resurssit tehokkaaseen käyttöön. Uudistuvassa kunnassa tulee myös varmistaa, että liikunnan palveluketjut toimivat kuntatasolta maakuntatasolle ja että yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa toimii sujuvasti. Näin turvataan kaikkien, myös erityisryhmiin kuuluvien, mahdollisuudet harrastaa liikuntaa.

Tommi Yläkangas

Toiminnanjohtaja

Soveltava Liikunta SoveLi ry